Konsultacje przed powołaniem Rady Seniorów

Rozpoczynają się konsultacje związane z powołaniem Rady Seniorów Miasta Kutna. W projekcie uchwały, jaką ma podjąć Rada Miasta Kutno zaproponowano, aby Rada Seniorów składała się z 10 osób – przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Będą oni pełnić swoje funkcje społecznie.

Kandydatami na członków Rady będą osoby zgłoszone przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Kutna.  Kadencja Rady trwać będzie 2 lata. Rada będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

– Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 23 stycznia 2020 r. Uwagi można zgłosić na załączonym formularzu zgłaszania uwag oraz bezpośrednio na spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w dniach:

  • 20 stycznia 2020 roku o godzinie 16.00 w budynku Centrum Seniora przy ulicy Wyszyńskiego 11
  • 23 stycznia 2020 roku o godzinie 16.00 w budynku Dworku Modrzewiowego przy ulicy Narutowicza 20.

Uwagi i propozycje na formularzu zgłoszeniowym prosimy składać do dnia 23 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miasta Kutno, Wydziale Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej – pok. 235.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *