Komitet Honorowy 100-lat odzyskania niepodległości

Dziś powołano Komitet Honorowy kutnowskich obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę. Akty powołania wręczył Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna podczas uroczystości w Centrum Teatru Muzyki i Tańca.

Jest to prawdziwy komitet ponad podziałami.

– Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie do uczestnictwa w honorowym komitecie kutnowskich obchodów odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – mówił Zbigniew Burzyński. – To wielki jubileusz i warto ten jubileusz godnie uczcić. Reprezentujecie państwo różne organizacje, różne stowarzyszenia i różne środowiska – tak, aby paleta społeczności lokalnej była jak najbardziej bogata. Myślę, że przygotujemy te uroczystości wspólnie i godnie. W wielu miastach i gminach jest takie hasło: sto wydarzeń na 100-lecie. Ja myślę, że u nas tych wydarzeń będzie więcej niż 100. W komitecie jest ponad 100 osób, reprezentujecie różne organizacje…  jeżeli każda organizacja zrobi choć jedną imprezę będzie ich więcej niż 100. Zakończeniem tych uroczystości będzie Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada.

Do komitetu honorowego zaproszeni zostali lokalni parlamentarzyści, miejscy radni, prezesi stowarzyszeń i dyrektorzy placówek kulturalnych. W komitecie znalazło się także miejsce dla przedstawicieli duchowieństwa, partii politycznych i świata biznesu.

– Odzyskanie przez Polskę niepodległości jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii – mówi dr Michał Adamski, naczelnik wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Kutno, który środową imprezę prowadził. – Pamiętamy o tym zwłaszcza tutaj w Kutnie, gdzie dokładnie 11 listopada 1918 roku za sprawą bojowników Polskiej Partii Socjalistycznej w walce rodziła się niepodległa Polska. Bohaterska śmierć Wojciecha Rychtelskiego do dzisiaj nam o tym przypomina. Przygotowując się do roku jubileuszowego stulecia niepodległości Polski poprosiliśmy o wsparcie pracowników instytucji kultury, sportu i oświaty, członków organizacji pozarządowych oraz zaangażowanych w życie miasta obywateli Kutna.

Uroczystość zakończyła się toastem za pomyślność Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodajmy jeszcze, że uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej.

 

Skład Komitetu Honorowego Kutnowskich Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

 

 1. Przemysław Błaszczyk – Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Grzegorz Schreiber – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Tomasz Rzymkowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Robert Baryła – Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
 6. biskup prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba – Ordynariusz Łowicki
 7. Krzysztof Debich – Starosta Kutnowski
 8. Marek Jankowski – Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego
 9. Grzegorz Chojnacki – Przewodniczący Rady Miasta Kutno
 10. Andrzej Arkita – Radny Rady Miasta Kutno
 11. Jan Dębski – Radny Rady Miasta Kutno, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 12. Robert Feliniak – Radny Rady Miasta Kutno
 13. Rafał Aleksander Jóźwiak – Radny Rady Miasta Kutno
 14. Edward Książek – Radny Rady Miasta Kutno
 15. Zenon Wieńczysław Kurczewski – Radny Rady Miasta Kutno
 16. Michał Lebiedowicz – Radny Rady Miasta Kutno
 17. Robert Małachowski – Radny Rady Miasta Kutno
 18. Paweł Markiewicz – Radny Rady Miasta Kutno
 19. Krzysztof Matusiak Radny Rady Miasta Kutno
 20. Karol Miszczak – Radny Rady Miasta Kutno
 21. Joanna Podemska – Radna Rady Miasta Kutno
 22. Tomasz Rędzikowski – Radny Rady Miasta Kutno
 23. Barbara Gabriela Rostek- Nowacka – Radna Rady Miasta Kutno
 24. dr Jacek Saramonowicz – Radny Rady Miasta Kutno, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 25. Mariusz Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kutno
 26. Łukasz Walczak – Radny Rady Miasta Kutno
 27. Beata Włodarczyk – Radna Rady Miasta Kutno
 28. Agnieszka Wyroślak – Radna Rady Miasta Kutno
 29. Przemysław Romuald Zawadzki – Radny Rady Miasta Kutno, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 30. Zbigniew Wdowiak – Zastępca Prezydenta Miasta Kutno, Przewodniczący Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 31. dr Michał Adamski – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Kutno, Członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 32. Andrzej Zielonka – Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 33. Zdzisław Stępniak – Prezes Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 34. Jadwiga Łuszczak – Prezes Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej w Kutnie, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 35. ppłk dr Zdzisław Macher – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
 36. Wiktor Mierzwiński – Prezes Związku Sybiraków w Kutnie, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 37. Wiesław Aksman – przedstawiciel Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra Kamińskiego w Kutnie, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 38. dr Jerzy Swędrowski – Dziekan Kutnowski, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 39. Marek Byczkowski – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Podregion Kutno, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 40. Bożena Gajewska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 41. Wiesław Paluchowski – Prezes Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37., Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 42. płk dr hab. Remigiusz Wiśniewski – Dyrektor I LO im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 43. Grzegorz Skrzynecki – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 44. Radosław Rojewski – Dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 45. Magdalena Konczarek – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 46. Andrzej Olewnik – przedstawiciel Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 47. Małgorzata Kołodziejska – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kutno, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 48. mjr Arkadiusz Wypych – Kierownik Wielkopowierzchniowego Wielobranżowego Składu Materiałowego Kutno, Członek Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej
 49. Wiesław Kowalski – Ochotnicza Straż Pożarna w Kutnie
 50. Stanisław Braszczyński – Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kutnie
 51. Krystian Olęncki – Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra Kamińskiego w Kutnie
 52. Wiesław Taraska – Przewodniczący Rady Podregionu Kutno NSZZ „Solidarność” w Kutnie
 53. Bożena Szymczak – Prezes Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej
 54. Teresa Mosingiewicz – Stowarzyszenie „Dom Pracy Twórczej”
 55. Sławomir Pijanowski – Prezes Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie
 56. Teresa Rzetelska – Prezes Stowarzyszenia „Złoty Wiek”
 57. Maria Wierzbicka – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
 58. Maria Hućko – Prezes Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe w Kutnie
 59. Zbigniew Banasiak – Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Kutnie
 60. Krzysztof Motylewski – Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kutnie
 61. Jolanta Leśniewska – Kierownik Oddziału w Kutnie Archiwum Państwowego w Płocku
 62. Rafał Wiśniewski – Parafialny Zespół Charytatywny Caritas przy Parafii p.w. Błogosławionych Męczenników Kutnowskich
 63. Joanna Domagała – Prezes Kutnowskiego Stowarzyszenia Promocji Muzyki
 64. Zbigniew Leitgeber – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie
 65. Mariusz Piątek – Prezes KKS Pro-Basket Kutno S.A.
 66. Zbigniew Tomczak – Prezes Klubu Sportowego Kutno
 67. Zbigniew Gralewski – Prezes KOŁO PZW Nr 109 METALURG w Kutnie
 68. Adam Grzelak – Prezes Kutnowskiego Stowarzyszenia Bokserskiego „STAL”
 69. Janusz Kaczmarek – Prezes Ligi Obrony Kraju w Kutnie
 70. Andrzej Pietrzak – Prezes MKS STAL BiS KUTNO
 1. dr Małgorzata Żurada – Prezes Stowarzyszenia Edukacyjno – Sportowego „STASZIC – KUTNO”
 2. Anna Szczepańska – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfinek”
 3. Maciej Kisieliński – Prezes UKS „IPPON” MDK Kutno
 4. Jacek Boczkaja – Zastępca Prezydenta Miasta Kutno, Urząd Miasta Kutno
 5. Jacek Korowajski – Sekretarz Miasta, Urząd Miasta Kutno
 6. Artur Kotliński – Skarbnik Miasta, Urząd Miasta Kutno
 7. Joanna Brylska – Kierownik Biura Prasowego, Urząd Miasta Kutno
 8. Irena Bielicka – Kierownik Biura Prezydenta, Urząd Miasta Kutno
 9. Paweł Szczepanik – Kierownik Biura Sportu i Turystyki, Urząd Miasta Kutno
 10. Jarosław Makowski – Kierownik Biura Zieleni Miejskiej, Urząd Miasta Kutno
 11. Jarosław Kotliński – Naczelnik Wydziału Edukacji, Urząd Miasta Kutno
 12. Elżbieta Wojciechowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Urząd Miasta Kutno
 13. Michał Kacprzak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej, Urząd Miasta Kutno
 14. Wija Łukomska – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Urząd Miasta Kuto
 15. Ryszard Wilanowski – Komendant Straży Miejskiej w Kutnie, Urząd Miasta Kutno
 16. Małgorzata Wojciechowska – Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie
 17. Arleta Kacprzak – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 „Stokrotka” w Kutnie
 18. Małgorzata Folman – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 8 „Promyczek” w Kutnie
 19. Agnieszka Sobczyk – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie
 20. Helena Matusiak – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 16 „Calineczka” w Kutnie
 21. Jolanta Siuda – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 17 „Niezapominajka” w Kutnie
 22. Jarosław Koszański – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie
 23. Juliusz Sieradzon – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Kutnie
 24. Alicja Chmielecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie
 25. Jolanta Maras – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie
 26. Anita Lemańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie
 27. Danuta Blus – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie
 28. Grażyna Mojsiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie
 29. Małgorzata Musiałowska – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie
 30. Paweł Peda – po. Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie
 31. Urszula Macioszczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie
 32. Wojciech Banasiak – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
 33. Agnieszka Ryczkowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie
 34. Jolanta Śmiałek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie
 1. Marzena Kurpiewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kutnie
 2. Jacek Gałka – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie
 3. Dorota Ćwirko-Godycka – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie
 4. Mirosława Tomczak – Dyrektor Ośrodka Edukacyjnego – Wychowawczego „Niezabudka” w Kutnie
 5. Konrad Kłopotowski – Przewodniczący komitetu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Kutnie
 6. Artur Gierula – Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Kutnie
 7. Grzegorz Wojtasiak – Sojusz Lewicy Demokratycznej w Kutnie
 8. Wojciech Ziółkowski – Nowoczesna Kutno
 9. Krzysztof Wacław Dębski – Prezydent Kutna w latach 1998-2002
 10. Jerzy Ceranowski – Prezydent Kutna w latach 1990-1993
 11. Paweł Ślęzak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie
 12. Paweł Łuczak – Prezes Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie
 13. Krzysztof Szymański – Komendant Powiatowy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie
 14. Marek Myszkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie
 15. Andrzej Nowakowski – Prezes RSM „Pionier” w Kutnie
 16. Mieczysław Wośko – Prezes „POLFARMEX” S.A.
 17. dr Adam Handzelewicz – Prezes PBO „VESTER” Sp. J.
 18. Grażyna Rzymkowska – regionalistka, autorka licznych publikacji o regionie, inicjator akcji lokalnych m.in. założenia Muzeum Regionalnego w Kutnie
 19. Zofia Jędrzejczak- Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Kutnie
 20. Mariola Grodnicka – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
 21. Jacek Sikora – Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie
 22. Marcin Ciesielski – portal Stop Dyskryminacji Kutna
 23. Włodzimierz Klimecki – Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Kutnie
 24. Władysław Janik – Prezes Banku Żywności w Kutnie

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *