Kolejna sesja w powiecie – 25 stycznia

Na 25 stycznia zwoływana jest kolejna sesja rady powiatowej. Tym razem radni zajmą się, między innymi, skargą na bezczynność Starosty Kutnowskiego.

Planowany porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie;

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017 – 2020,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

c) trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Kutnowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,

d) rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Kutnowskiego.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Kutnie Nr XXXI z dnia 30 listopada i 02 grudnia 2016 roku.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie obrad.

Warto dodać, że zgodnie z projektem przygotowywanej uchwały w sprawie skargi na bezczynność Starosty Kutnowskiego, rada uznaje skargę za zasadną. Dlaczego? Przygotowane w tej chwili uzasadnienie prezentujemy poniżej:

uzasadnienie
Uzasadnienie dlaczego skarga jest zasadna

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *