Gra miejska: Śladami historii i zabytków Kutna

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zaprosił Uczniów i Nauczycieli kutnowskich szkół do uczestnictwa w III-edycji Gry Miejskiej: Śladami historii i zabytków Kutna.

Uczestniczyło w niej 10 zespołów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami. Uczestnicy gry  wyruszyli  spod Dworku Modrzewiowego – siedziby stowarzyszenia i wędrowali ulicami Kutna z pamiątkowym znaczkiem przypiętym do ubrania, zapoznając się z tematem przewodnim gry miejskiej.

– Naszym celem było: poszerzenie wiedzy na temat historii i zabytków Kutna, zapoznanie uczniów z założeniami „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Kutno na lata 2016-2019” oraz wskazanie młodzieży ważnych miejsc, które powinny znać we własnym mieście – mówi Bożena Gajewska, prezes TPZK. – W trakcie wykonywania zadań każdy zespół układał hasło z pojedynczych wyrazów przekazywanych im w wyznaczonych miejscach Gry. W punktach  czekali na nich Strażnicy gry, którzy przekazywali im dalsze wskazówki. Każdy zespół  miał do wykonania 9 zadań, które były punktowane przez Strażników gry.

Podczas wykonywania zadania w Muzeum Regionalnym, młodzież   musiała odgadnąć kto wykonał i kiedy zawisł zegar mieszczący się na Ratuszu oraz nazwać płaskorzeźbę, która znajduje się na budynku Kaplicy Mniewskich (Muzeum Bitwy nad Bzurą. Zadanie przygotował p. Kazimierz Śwircz, natomiast oceniali p. Sylwia Stasiak i p. Ireneusz Michalski.  W Archiwum zadania przygotowała i oceniała p. Elżbieta Pajor. Uczniowie mieli podać nazwę zabytków na podstawie starych planów  i fotografii. Zespoły bardzo sprawnie wypełniły zadania, jakie otrzymały do wykonania.  Zakończenie gry nastąpiło w Dworku Modrzewiowym. W tym roku rywalizacja była wyrównana. Wszystkie zespoły były dobrze przygotowane. Finałowe hasło brzmiało- „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”. O wyniku końcowym zadecydowała niewielka różnica punktów. Nad przebiegiem gry czuwało jury w składzie: p. Barbara Łuczak, p. Halina Głogowska, Stanisław Wojdecki.

W konkursie dla szkół gimnazjalnych  zwyciężyli:

 • I miejsce  – Gimnazjum nr 3  im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie – 87pkt.,
 • II miejsce – Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Kutnie w Kutnie –  86 pkt.,
 • III miejsce –  Publiczne Gimnazjum SPSK w Kutnie – 80,5 pkt.

W konkursie dla szkół ponadgimnazjalnych  zwyciężyli:

 • I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie  – 91 pkt
 • II miejsce –  Zespół Szkół nr 3  im. Władysława Grabskiego  w Kutnie– 90 pkt.
 • III miejsce – Zespół Szkół nr 1 im.  Stanisława Staszica w Kutnie – 81,5 pkt.

Członkowie Zarządu TPZK osobiście wręczyli nagrody i pogratulowali uczestnikom gry zdobytej wiedzy na temat historii i zabytków naszego miasta.

Zwycięskie zespoły  dostały nagrody książkowe (od 2 do 3 pozycji) do biblioteki szkolnej,  magnesy  oraz  certyfikaty udziału w grze dla każdego uczestnika. Gra Miejska realizowana przez TPZK  współfinansowana była ze środków Prezydenta Miasta Kutno.

Naszymi strażnikami byli: Danuta Kawka, Barbara Łuczak, Halina Głogowska, Anna Olczak, Anna Milczewska, Halina Reszke, Maria Stasiak, Teresa Wiwała, Barbara Wyrzykowska, Danuta Ujazdowska, Elżbieta Żółtowska, Marek Olczak, Sławomir Małas,  Wiesław Kotliński, Stanisław Wojdecki.

W grze miejskiej udział wzięli uczniowie szkół:

 • Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza  z opiekunem p. Magdaleną Brzostowicz.
 • Gimnazjum Nr 2  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z opiekunem p.Izabelą Szczepanik-Kozłowską
 • Gimnazjum nr 3 w Kutnie im. Henryka Sienkiewicza z opiekunem p. Grażyną Grobelską.
 • Publiczne Gimnazjum SPSK w Kutnie z opiekunem p. Moniką Wiśniewską.
 • Zespół Szkół nr 1 w Kutnie im.  Stanisława Staszica z opiekunem p. Agnieszką Jóźwiak.
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie im. dr Antoniego Troczewskiego  z opiekunem p. Aleksandrą Szymczak.
 • Zespół Szkół nr 3 w Kutnie im. Władysława Grabskiego z opiekunem p. Piotrem Bielickim.
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Henryka Dąbrowskiego z opiekunem  p. Emilą Konwerską.
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z opiekunem p. Grzegorzem Stolińskim.
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki z opiekunem p. Katarzyną Wojtczak.

III-edycja Gry Miejskiej była dla młodzieży „żywą lekcją historii”, która przyczyniła się do: zapoznania uczniów z założeniami gminnego programu opieki nad zabytkami oraz zwiększenia wiedzy o historii i zabytkach naszego miasta. Naszymi partnerami w  realizacji tego projektu było:  Muzeum Regionalne w Kutnie;  Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie,  Kutnowski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie wraz z dyrektorami i pracownikami.

TPZK składa podziękowanie partnerom w działaniach projektowych, a także nauczycielom – opiekunom grup oraz strażnikom. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie zorganizować grę miejską.

Komentarze

komentarze

Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *