Dotacja do nowego źródła ogrzewania

modernizacja ogrzewaniaSprawa wygląda podobnie jak przy dotacji do kanalizacji. Miasto tym razem chce dać mieszkańcom dotacje do modernizacji ogrzewania.

Chodzi o zmianę ogrzewania na urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń wyjaśnia Jacek Boczkaja, wiceprezydent Kutna. Zasady, które proponujemy są podobne jak przy kanalizacji. Osobom, które zdecydują się na wymianę źródła ciepła na dające mniej zanieczyszczeń proponujemy dotację w wysokości do 50% wartości urządzenia do ogrzewania, ale nie więcej niż 3 000 zł.

Decyzję o takim wsparciu dla osób, które chcą wymienić na nowocześniejsze źródło ogrzewania podjęła Rada Miasta Kutno.

Realizacja dotowanego zadania musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 października roku, w którym przyznana została dotacja.

Osoby zainteresowane dotacją do zakupu nowego źródła ogrzewania mogą zapoznać się z oficjalną informacją która znajduje się poniżej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno lub w samym urzędzie.

Wniosek na dotację celową na modernizację systemów ogrzewania


Prezydent Miasta Kutno uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach na terenie Miasta Kutno. Zasady przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Kutna określa Uchwała Nr 216/16 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Miasta Kutno”.

Wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż nowego źródła ogrzewania lecz nie więcej niż 3000 zł.

Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym Miasta Kutno, przyjmując maksymalną kwotę dofinansowania na każdy wniosek.

Realizacja dotowanego zadania musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 października roku, w którym przyznana została dotacja.

Podstawowe kwestie związane z udzielaniem dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach na terenie Miasta Kutno:

  • dotacja może zostać udzielona tylko na wymianę istniejących urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na nowe źródła ogrzewania w postaci: pomp ciepła, ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego, nowoczesnych urządzeń grzewczych z podajnikiem automatycznym na biomasę lub węgiel, posiadających świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydane przez akredytowane laboratorium, potwierdzające spełnienie następujących kryteriów: sprawność cieplna kotła ≥80%, wskaźniki emisji; CO≤1200 mg/m3, NO2 ≤ 400 mg/m3, pył ≤125 mg/m3, TOC(całkowite zanieczyszczenia organiczne) ≤75 mg/m3, 16WWA ≤5 mg/m3, B(a)P ≤75 μg/m;
  • po złożeniu wniosku lecz przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji celowej przedstawiciele Urzędu Miasta w Kutnie dokonają kontroli w zakresie posiadania źródła ogrzewania na paliwo stałe, przewidzianego do likwidacji. Również po zrealizowaniu modernizacji nastąpi kontrola celem stwierdzenia wypełnienia zadania zgodnie z warunkami umowy;
  • dodatkowych informacji związanych z ubieganiem się o dotację celową udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, od poniedziałku do piątku,
    w godzinach 730-1530, pokój nr 327 lub pod numerem telefonu 24-253-12-54.
  • Wnioski dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kutno www.um.kutno.pl (Aktualności) oraz na stronach BIP Urzędu Miasta Kutno (Komunikaty, Ogłoszenia i Obwieszczenia/ 2016).

Komentarze

komentarze

Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *