Dzień Edukacji Narodowej – nagrody dla nauczycieli

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca odbyło się spotkanie, podczas którego nagrodami Prezydenta Miasta Kutna uhonorowani zostali nauczyciele miejskich szkół podstawowych i przedszkoli.

Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent Kutna, skierował do nauczycieli serdeczne podziękowania za ich zaangażowanie w sprawy wychowania i edukacji dzieci i młodzieży. Złożył również wyrazy uznania dla osiągnięć pedagogicznych kadry nauczycielskiej. Podziękował również za sprostanie trudnym wyzwaniom, przed jakimi stanęli nauczyciele w czasie zmian systemowych w oświacie. Na zakończenie Prezydent życzył pedagogom dużo satysfakcji płynącej z trudnej i odpowiedzialnej pracy z młodym pokoleniem oraz dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Za innowacyjne podejście do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Prezydent Miasta Kutno przyznał nagrody 24 nauczycielom. Wyróżnieni zostali:

Nauczyciele:

 1. Anna Dębska, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 1
 2. Julita Nowogórska, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 4
 3. Katarzyna Tomczak, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 4
 4. Hanna Chmielecka, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 5
 5. Wanda Baranowska, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 6
 6. Dorota Cichońska, nauczyciel mianowany, Szkoła Podstawowa nr 6
 7. Alina Barczykowska, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 7
 8. Edyta Lewandowska, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 7
 9. Małgorzata Borucka, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 9
 10. Małgorzata Margulska-Haczyk, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 9
 11. Beata Paluchowska, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 9
 12. Grażyna Kaźmierska, nauczyciel dyplomowany, Przedszkole Miejskie nr 5 „Stokrotka”
 13. Jadwiga Karbowa, nauczyciel dyplomowany, Przedszkole Miejskie nr 8 „Promyczek”
 14. Aneta Pietrzak, nauczyciel dyplomowany, Przedszkole Miejskie nr 16 „Calineczka”

Dyrektorzy:

 1. Jolanta Maras, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 5 w Kutnie
 2. Grażyna Mojsiej, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 7 w Kutnie
 3. Helena Matusiak, nauczyciel dyplomowany, Przedszkole Miejskie nr 16 „Calineczka” w Kutnie
 4. Juliusz Sieradzon, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kutnie

Dyrektorzy nagrodzeni nagrodami rzeczowymi:

 1. Jarosław Koszański, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie
 2. Alicja Chmielecka, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie
 3. Anita Lemańska nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie
 4. Danuta Blus, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie
 5. Małgorzata Wojciechowska, nauczyciel dyplomowany, Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka” w Kutnie

 

Nagroda Prezydenta Miasta Kutno dla „Lidera Edukacji Regionalnej”

Stanisław Wojdecki, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie.

Ponadto z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorzy szkół podstawowych oraz przedszkoli nagrodzili nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Miłym akcentem spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej był występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie.

W uroczystości udział wzięli Zbigniew Wdowiak – Zastępca Prezydenta Miasta, Mariusz Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kutno,   Joanna Podemska – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Informacji Rady Miasta Kutno, Mariusz Kozarski Prezes Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Jolanta Bujalska – Kowalczyk – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania w Kutnie , pracownicy Wydziału Edukacji oraz dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli oraz szkół podstawowych.

źródło: Urząd Miasta Kutno

Komentarze

komentarze

Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *