Diamentowe i Złote Gody w kutnowskim USC

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Kutnie swój Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów obchodzili Państwo Wiesława i Władysław Warszawscy oraz Państwo Barbara i Andrzej Dębiccy. Z tej okazji Jubilaci zostali uhonorowani medalami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz dyplomami okolicznościowymi.

Obecność Jubilatów Diamentowych i Złotych Godów jest dowodem na to, że mimo różnych kolei losu, doświadczeń często smutków, przysięgi małżeńskiej można dochować. Jedyną receptą na to jest wzajemna miłość, szacunek oraz troska o współmałżonka.

Serdeczne gratulacje oraz wyrazy wielkiego szacunku w imieniu władz samorządowych miasta Kutna złożył Jubilatom Jacek Boczkaja Zastępca Prezydenta Miasta.

Złote Gody to piękny Jubileusz Państwa Warszawskich. Przysięgę małżeńską złożyli 30 marca 1970 roku w Dąbrowicach. Pani Wiesława, jako nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 7 i 9 w Kutnie, swoją zaangażowaną i oddaną pracą przyczyniła się do wychowania wielu pokoleń mieszkańców naszego miasta. Z wielką pasją podejmowała działania na rzecz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu. Pan Władysław zawodowo zajmował się rolnictwem. Jubilaci są aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego miasta.

Państwo Warszawscy to dumni rodzice dwójki dzieci: Małgorzaty i Sławomira oraz dziadkowie: Kornela, Lidii i Alicji. Dla Jubilatów szczególnie ważna i cenna jest rodzina, której poświęcają się bez reszty.

Jak podkreślają sami Jubilaci ich receptą na długoletni związek jest wyrozumiałość, cierpliwość i kompromis w spornych kwestiach.

Państwo Dębiccy świętujący jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego, to mieszkańcy Kutna, którzy złożyli sobie przysięgę małżeńską 26 marca 1960 roku w Kutnowskim Urzędzie Stanu Cywilnego, a następnie 7 kwietnia 1960 roku w Kościele Świętego Wawrzyńca.

Pani Barbara przez wiele lat pracowała w służbie zdrowia. Poświęciła się również pracy społecznej w charakterze posłanki i radnej. Pan Andrzej zawodowo związany był z kutnowskimi zakładami Miflex, Odlewnia żeliwa, a także w Spółdzielnią Inwalidów Elektra. Małżonkowie przez wiele lat pełnili funkcje ławników sądowych.

Państwo Dębiccy aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta. W życiu osobistym zawsze mieli na uwadze dobro drugiego człowieka. Ich wspólną pasją jest działka, ciekawy film oraz podróże.

Jak sami Jubilaci podkreślają najważniejsze w małżeństwie są miłość, zaufanie i szacunek. Podstawa to również rozmowa ze sobą i umiejętność pójścia na kompromis. Ich receptą na długoletni związek jest wyrozumiałość męża i cierpliwość żony.

Diamentowe i Złote Gody w USC

źródło: Urząd Miasta Kutno

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *