Dbajmy o zabytki – przekonuje Bożena Gajewska

W kalendarzu każdego szanującego się miłośnika zabytków 18 kwietnia to data szczególna. Tego bowiem dnia  obchodzony jest w większości krajów świata  Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.  Ustanowiony został w 1983 roku przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

W Polsce celem obchodów jest prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej w kraju. Elementem Dnia Ochrony Zabytków w Polsce jest nagrodzenie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony zabytków z różnych dziedzin.

Warto wspomnieć, że Polska jako kraj cechujący się bogactwem tradycji i aktywnie dbający o ich ochronę, jest nie tylko jednym z pierwszych Państw -sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego, ale również jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa. Jak podaje Wikipedia, zgodnie ze stanem z lipca 2006 roku, zostało na nią wpisanych 13 polskich dóbr. To daje nam 9 miejsce  w Europie  i 15 na świecie.
Głównym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest przybliżenie społeczeństwu  ogromu znaczenia dziedzictwa kulturowego oraz problemów związanych z jego ochroną, popularyzowanie zabytków  oraz przybliżenia sposobów zapobiegania ich degradacji.
Piszę o tym wszystkim, mając jeszcze przed oczami płonącą katedrę Notre Dame w Paryżu. Nigdy jej nie widziałam, a teraz już wiem, że nawet, gdybym miała taką możliwość, to nie zobaczę…  I to jest smutne. Zabytki mają szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, dlatego każdemu z nas powinno zależeć na ich ochronie. I to nie tylko tych słynnych, gdzieś daleko od Ziemi Kutnowskiej, ale także tych blisko, tutaj. Tych, które mijamy idąc do pracy, załatwiając sprawy w mieście, czy  też widzimy jeżdżąc po terenie powiatu kutnowskiego. Zabytki stanowią świadectwo historii i kultury lokalnej, regionalnej i narodowej.
Aby dbać o zabytki samorządy lokalne, ale też te wyższego szczebla tworzą i realizują programy opieki nad zabytkami. Poprzez realizację wskazanych  w  tych dokumentach  działań następuje  poprawa  stanu zabytków. Poprzez ich adaptację i rewaloryzację  następuje  zwiększenie dostępności do nich mieszkańców. Wspólna dbałość o zachowanie wartości kulturowych wzmacnia poczucie tożsamości  z tzw. małą ojczyzną i  zacieśnia procesy integracyjne w społeczności lokalnej.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w 2015 roku otrzymało od Starosty Kutnowskiego (na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)  uprawnienia Społecznego Opiekuna Zabytków i stara się swoimi działaniami przybliżać wiedzę o wspólnej przeszłości, historii, tradycji, a także pamięci o ludziach, miejscach i wydarzeniach, zdając sobie sprawę, iż  ma to  ogromne znaczenie w odkrywaniu własnej tożsamości.
Trochę o zabytkach powiatu kutnowskiego…
Ciekawostką jest, że w 2015 roku w powiecie kutnowskim został utworzony w Leszczyku „Park kulturowy etnograficznego podregionu kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim” (Uchwałą Rady Gminy Kutno Nr VI/35/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r.), w celu ochrony walorów krajobrazu kulturowego związanego z pamięcią o poecie romantycznym Józefie Bohdanie Zaleskim, oraz wyróżniającego się zespołu dworsko-parkowego z zabytkami nieruchomymi figurującymi w wojewódzkiej ewidencji zabytków (rozpoczęta procedura wpisu do rejestru) i pomnikami przyrody. Tu należy podkreślić, że na terenie województwa łódzkiego utworzono 4 parki kulturowe, co lokuje region na 2. miejscu w Polsce.
Zamek Oporowskich w Oporowie to najlepiej zachowana późnogotycka rezydencja rycerska z I połowy XV w.,  najcenniejszy obiekt średniowiecznej architektury świeckiej, który jest główną atrakcją turystyczną powiatu kutnowskiego.
Drewniane kościółki powiatu kutnowskiego są świadectwem wysokiej kultury technicznej, świadczą o umiejętnościach ciekawych rozwiązań  plastyczno – przestrzennych. Cenne, zabytkowe kościoły drewniane w  powiecie kutnowskim znajdują się w Grochowie, Nowym Łękach Kościelnych, Imielnie i Pleckiej Dąbrowie.
Pałac Saski w Kutnie – pałac podróżny Augusta III (pocztowy, Post Palaise) – późnobarokowy pałac z 1750 roku Królewski Pałac Podróżny, zwany też Zajazdem Saskim wybudowano w latach 1750-1753 dla króla Augusta III. Dziś jest najstarszym zabytkiem architektury na terenie Kutna. Z  pomocą dotacji z Unii Europejskiej Miasto Kutno wraz  Muzeum Regionalnym w Kutnie stara się odrestaurować  obiekt.
Bożena Gajewska
Społeczny Opiekun Zabytków

foto: wizualizacja odbudowanego Pałacu Saskiego udostępniona przez Urząd Miasta Kutno

Komentarze

komentarze

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *