Wybory2018

KWW Zbigniewa Burzyńskiego odkrył wyborcze karty

W czwartkowy wieczór poznaliśmy kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Burzyńskiego. Prezydent zaprezentował kandydatów z wszystkich okręgów. Podczas wyborów samorządowych w 2018 roku będziemy głosować tak, jak 8 lat temu. Miasto podzielone jest na cztery okręgi wyborcze, w trzech okręgach wybieramy po 5 radnych, a w jednym – 6. Zgodnie z tym, co dopuszcza ordynacja wyborcza, na listach komitetów może być więcej kandydatów niż mandatów z danego okręgu.