Ważne!

Z Urzędem Skarbowym kontaktujmy się elektronicznie

Urząd Skarbowy w Kutnie prosi, aby kontakcie z Urzędem ć z elektronicznych form obsługi Klienta – Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami – informuje Urząd Skarbowy w Kutnie. – W wyjątkowych sprawach, których nie można załatwić elektronicznie, wprowadzamy możliwość wizyty w urzędzie. Korzystanie z elektronicznych form obsługi Klienta Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania ze swoich e-usług i kontaktu poprzez e-PUAP i infolinie.

Ogłoszenie

Program ,,Aktywny Samorząd” w 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie uprzejmie informuje, że Powiat Kutnowski po raz kolejny przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji. Adresatami programu są osoby niepełnosprawne  W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Sondażowe wyniki wyborów: wysoka frekwencja i II tura

Po zakończeniu ciszy wyborczej ogłoszono pierwsze prognozy wyników na podstawie sondaży przeprowadzonych przed lokalami wyborczymi. Z prognoz na podstawie sondaży wynika, że główni kandydaci otrzymali następujący procent głosów: Andrzej Duda – 41,8  % Rafał Trzaskowski –  30,4  % Szymon Hołownia – 13,3   % Krzysztof Bosak –  7,4  % Wiele więc wskazuje na to, że za dwa tygodnie powinna odbyć się druga tura wyborów prezydenta Polski. Wyniki za Telewizją Polsat.

Koronawirus: lekarze zaczynają mówić prawdę!!! Linki

Odzyskuję wiarę w etykę lekarską. W ciągu ostatnich kilku dni ukazało się kilka rozmów z lekarzami obalającymi mit ,,groźnej pandemii”. Niewątpliwie najważniejszej z nich udzielił konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych prof. Andrzej Horban gazecie Niezalezna.pl . Większość ludzi zakażonych koronawirusem nie wymaga leczenia w szpitalu, a ci, którzy mają objawy kliniczne, też często nie wymagają żadnej zaawansowanej terapii. Leczy się ich objawowo – powiedział profesor. Dodał, że najważniejsze jest właściwe nawodnienie organizmu,

Chustka, szalik, maseczka? Prawo robione na szybko

Dziś opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie ma doprecyzować, kiedy należy zasłaniać nos i usta – ten obowiązek wchodzi w życie w czwartek, 16 kwietnia. Projekt rozporządzenia mówi, że od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa podczas

Koronawirus: najbardziej boją się młodzi

Open Research przeprowadziło badania konsumenckie i badania nastrojów podczas panującej epidemii. Wyniki – chyba nie są zaskakujące. Koronawirusa najbardziej obawiają się młodzi ludzie – co widać także po wpisach na portalach społecznościowych. Znacznie mniej obawiają się choroby osoby 50+. – W obecnym czasie nastroje konsumentów uległy znaczącej zmianie. Konsumenci i producenci adaptują się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości – informuje Open Research. –  Wiele z dotychczas znanych zachowań i preferencji

Co oznacza w praktyce zakaz wychodzenia z domu?

W związku z pandemią koronawirusa do 11 kwietnia br. włącznie w naszym kraju nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. W ostatnich dniach wprowadzono w Polsce zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i

Prezydent Kutna zapowiada pomoc dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo prowadzący działalność gospodarczą na terenie Kutna, W obliczu zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus, wielu z Was w sposób znaczący musiało ograniczyć prowadzoną działalność gospodarczą bądź ją nawet zawiesić. Sytuacja ekonomiczna wielu firm drastycznie pogorszyła się. Mając na uwadze ochronę istniejących miejsc pracy oraz wsparcie prowadzonej przez Państwa działalności pragnę poinformować, że podjęliśmy działania, które mogą zmniejszyć w tym trudnym okresie obciążenia podatkowe wpłacane do budżetu miasta. W

Prezydent Kutna dziękuje i apeluje do mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy, Stanęliśmy w obliczu szczególnie trudnej sytuacji, jaką jest pandemia koronawirusa. W tym wyjątkowym czasie wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością i dyscypliną, ale również wrażliwością na potrzeby innych osób. Za wielką determinację i zaangażowanie serdecznie dziękuję instytucjom, służbom, firmom, jak również wolontariuszom i mieszkańcom, którzy wspierają kutnowskie społeczeństwo w czasie obecnego zagrożenia. Zamknięcie szkolnych placówek oświatowych miało na celu ograniczenie rozprzestrzenianie się koronawirusa. W tym miejscu ponawiam apel skierowany

Oszustwa na ,,koronawirus'' - przykłady z policji

Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. „rezerw krajowych NBP”. – Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID-19) nakłaniającymi klientów banków do dokonywania transakcji finansowych. Niniejsze ostrzeżenie jest adresowane do klientów wszystkich polskich banków – informuje Komenda Główna Policji. –  Przestępcy używają

Przestępcy wykorzystują epidemię - Interpol ostrzega

Od czasu identyfikacji choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa i jego rozprzestrzenianiem się na inne kraje, w ostatnim czasie pojawiły się różne typy oszustw. Interpol ostrzega przed przestępcami, którzy wykorzystują strach związany z pandemią. Oszustwa dokonywane przez przestępców od momentu pierwszych przypadków zakażeń koronawirusem można podzielić na trzy sposoby: podrobione strony internetowe, platformy handlu elektronicznego, konta w mediach społecznościowych, fałszywe wiadomości e-mail oferujące maski ochronne na twarz i maski chirurgiczne;

Komunikat Urzędu Miasta Kutno

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa i zgodnie z zaleceniami administracji rządowej informujemy: w dniach 12 – 13 marca br. (czwartek – piątek) w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz żłobku nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. W sytuacjach nadzwyczajnych, w przypadku braku możliwości zapewnienia przez rodziców opieki, dzieci w czwartek i piątek będą mogły pozostać w żłobku, przedszkolu czy w szkole podstawowej. od poniedziałku, 16