w Obiektywie

Kwiatowa moda - suknie z kwiatów, traw i mchu

Kolejny raz podczas otwarcia wystawy róż, zaprezentowana została kolekcja mody przygotowanej przez florystki, które przygotowują także kompozycje kwiatowe. Na strojach modelek można było podziwiać suknie utkane z traw, kwiatów i mchu. Oczywiście, trochę tradycyjnych materiałów też było… Kto nie mógł obejrzeć pokazu na żywo, może w sobotę wypatrywać modelek w sukniach podczas zwiedzania wystawy kwiatów w Kutnowskim Domu Kultury.

79 lat temu wybuchła II wojna światowa

Pierwszy dzień września kojarzy się tylko z jedną rocznicą – 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Kutno i jego mieszkańcy byli jednymi z pierwszych, którzy ucierpieli podczas wojny. Dlatego też nieodmiennie w rocznicę tych tragicznych wydarzeń, władze miasta, kombatanci, przedstawiciele polityków i stowarzyszeń oraz mieszkańcy przychodzą pod pomnik poświęcony poległym w bitwie pod Kutnem. Od czasu, gdy pomnik jest przeniesiony do Parku Wiosny Ludów, tam właśnie odbywają się

Kwiaty pod ,,ulotką''. Uczczono sierpień 1980 roku

Tradycyjnie w ostatnim dniu sierpnia kutnowska NSZZ Solidarność przygotowała pod pomnikiem – ,,ulotką” uroczystość upamiętniającą porozumienia sierpniowe z 1980 roku. Na uroczystości przyszli samorządowcy, politycy i… osoby, które te czasy doskonale pamiętają. – 21 postulatów Solidarności wpisanych jest na listę najbardziej wartościowych dokumentów świata UNESCO – mówił Wiesław Taraska, przewodniczący Podregionu Kutno NSZZ Solidarność. – Wiele z tych postulatów jest aktualnych do dziś i wymaga ponownego przyjrzenia się im. W