RSM Pionier

przetarg na parkingi

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonania parkingów, remontu chodników i dróg osiedlowych oraz utwardzeniem terenu pod altany śmietnikowe przy budynkach: Jagiełły 2, Tarnowskiego 32, Teligi 15, Teligi 17, Wybickiego 2, 4, 6, 8, Reja 1A, Krasińskiego 5-7, Sowińskiego 13 -Dąbrowskiego 6,  1 Maja 17, Sowińskiego 14, 14A, Reja 8, Br. Śniadeckich 3, 5, Kościuszki 5, 7, Staszica 18, 20, 22, Kościuszki 22, 22A, 22B,

przetarg na altany śmietnikowe

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż altan śmietnikowych dla RSM „Pionier”  w Kutnie w 2017 roku. Termin realizacji do dnia 31 października  2017 r. Szczegóły warunków zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 lub 25,  tel. 24 355 26 19  lub  24

Przetarg remont i modernizacja schodów

Zarząd  Robotniczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Pionier  w Kutnie  ogłasza  przetarg nieograniczony na przebudowę i remont schodów zewnętrznych przy pawilonie usługowym przy ul.: Jana Pawła II 3 dla  RSM „Pionier” w Kutnie w 2017r. Szczegółowy zakres prac określają projekty budowlane oraz przedmiary robót, które można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19 lub   24/355 26 21 ). Termin realizacji robót sukcesywnie

Przetarg na wymianę instalacji elektrycznej

Przetarg na wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach: Sowińskiego 17, Staszica 18, Staszica 20, Staszica 22 Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach: Sowińskiego 17, Staszica 18, Staszica 20, Staszica 22 dla RSM „Pionier”  w Kutnie w 2017 roku. Termin realizacji do dnia 31 października  2017 r. Szczegóły warunków zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków

przetarg na oświetlenie na klatkach

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia na klatkach schodowych dla RSM „Pionier”  w Kutnie w 2017 roku. Termin realizacji do dnia 15 grudnia  2017 r. Szczegóły warunków zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 lub 25,  tel. 24 355 26 19

Przetarg na mieszkania z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych z odzysku położonych w Kutnie przy ulicy:   – Oś. Łąkoszyn  bl. IV/29           63,10 m2 –  IV piętro      3p+k  wartość rynkowa lok.        135.000,00 zł – Tarnowskiego 13A/24  36,90 m2 – I piętro              2 p+k  wartość rynkowa lok.               91.000,00 zł Obejrzenie lokali umożliwią: ● Oś. Łąkoszyn bl. IV/29 – Administracja

RSM Pionier odstępuje od przetargu

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie informuje, iż odstępuje od przetargu nieograniczonego na dostawę wodomierzy skrzydełkowych jednostrumieniowych DN Ø 15 o nominalnym strumieniu objętościowym 1,6 m3/h z nakładką radiową wraz z oprogramowaniem oraz odkupienie wodomierzy zdemontowanych z nakładką radiową.

przetarg na wodomierze

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy skrzydełkowych jednostrumieniowych DN Ø 15 o nominalnym strumieniu objętościowym 1,6 m3/h z nakładką radiową wraz z oprogramowaniem oraz odkupienie wodomierzy zdemontowanych z nakładką radiową. Termin realizacji dostaw – sukcesywnie przez dziesięć kolejnych lat. Szczegóły warunków dostawy zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21

Przetarg na najem lokali użytkowych

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych . Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. o godz. 11. Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe położone w Kutnie przy ulicach: 1. Łąkoszyn III o pow. użytkowej 63,9 m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00zł ( słownie: pięćset złotych). 2. Kościuszki 22B o pow. użytkowej 59,00 m2 Warunkiem przystąpienia do