RSM Pionier

Przetarg remont i modernizacja schodów

Zarząd  Robotniczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Pionier  w Kutnie  ogłasza  przetarg nieograniczony na przebudowę i remont schodów zewnętrznych przy pawilonie usługowym przy ul.: Jana Pawła II 3 dla  RSM „Pionier” w Kutnie w 2017r. Szczegółowy zakres prac określają projekty budowlane oraz przedmiary robót, które można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19 lub   24/355 26 21 ). Termin realizacji robót sukcesywnie

Przetarg na wymianę instalacji elektrycznej

Przetarg na wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach: Sowińskiego 17, Staszica 18, Staszica 20, Staszica 22 Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach: Sowińskiego 17, Staszica 18, Staszica 20, Staszica 22 dla RSM „Pionier”  w Kutnie w 2017 roku. Termin realizacji do dnia 31 października  2017 r. Szczegóły warunków zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków

przetarg na oświetlenie na klatkach

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia na klatkach schodowych dla RSM „Pionier”  w Kutnie w 2017 roku. Termin realizacji do dnia 15 grudnia  2017 r. Szczegóły warunków zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 lub 25,  tel. 24 355 26 19

Przetarg na mieszkania z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych z odzysku położonych w Kutnie przy ulicy:   – Oś. Łąkoszyn  bl. IV/29           63,10 m2 –  IV piętro      3p+k  wartość rynkowa lok.        135.000,00 zł – Tarnowskiego 13A/24  36,90 m2 – I piętro              2 p+k  wartość rynkowa lok.               91.000,00 zł Obejrzenie lokali umożliwią: ● Oś. Łąkoszyn bl. IV/29 – Administracja

RSM Pionier odstępuje od przetargu

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie informuje, iż odstępuje od przetargu nieograniczonego na dostawę wodomierzy skrzydełkowych jednostrumieniowych DN Ø 15 o nominalnym strumieniu objętościowym 1,6 m3/h z nakładką radiową wraz z oprogramowaniem oraz odkupienie wodomierzy zdemontowanych z nakładką radiową.

przetarg na wodomierze

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy skrzydełkowych jednostrumieniowych DN Ø 15 o nominalnym strumieniu objętościowym 1,6 m3/h z nakładką radiową wraz z oprogramowaniem oraz odkupienie wodomierzy zdemontowanych z nakładką radiową. Termin realizacji dostaw – sukcesywnie przez dziesięć kolejnych lat. Szczegóły warunków dostawy zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21

Przetarg na najem lokali użytkowych

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych . Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. o godz. 11. Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe położone w Kutnie przy ulicach: 1. Łąkoszyn III o pow. użytkowej 63,9 m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00zł ( słownie: pięćset złotych). 2. Kościuszki 22B o pow. użytkowej 59,00 m2 Warunkiem przystąpienia do