RSM Pionier

Lokale użytkowe do wynajęcia

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie informuje, iż posiada do wynajęcia lokale użytkowe położone w Kutnie przy ulicach: 1. Barlickiego 2 o pow. użytkowej 100,10 m2 2. Łąkoszyn III o pow. użytkowej 63,9 m2 Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (024) 355-26-19.

Przetarg dzierżawa pod handel owocami i warzywami

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na dzierżawę terenu  pod handel owocami i warzywami w 2017 roku . Przetarg odbędzie się w dniu   20 lutego 2017 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest teren w Kutnie przy ulicy Podrzecznej 38 o pow. użytkowej około 20,00 m2  Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi  300 zł/ miesięcznie netto Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł (

Przetarg na wykonanie renowacji budynków

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji budynków przy ul. Wybickiego 6, Wybickiego 8, Batorego 5, Troczewskiego 5, Jana Pawła II 5, Grunwaldzka 12C, Barlickiego 28 oraz Sowińskiego 17 dla RSM „PIONIER” w Kutnie    w  2017 rok. Termin realizacji  do dnia 31  lipca  2017 roku. Szczegóły zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze

przetarg na malowanie klatek

RSM PIONIER ogłasza przetarg na malowanie klatek. Termin realizacji do dnia 30 września  2017 r. Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19  lub  24/355 26 21 ). Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację :  Pekao S.A. Oddz.

Przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2017 r. o godz. 11 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy : Długosza 19 o pow. użytkowej 28,37 m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych ). Lokal do dyspozycji od 01.02.2017 roku W przetargu nie mogą brać udziału

RSM PIONIER wybuduje nowy blok

Na Łąkoszynie ma stanąć kolejny blok RSM Pionier. Tym razem projektowany budynek będzie stanowić uzupełnienie istniejącego zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych osiedla Bukowa i osiedla Łąkoszyn.   – Planujemy rozpocząć budowę na wiosnę, a zakończyć w 2018 roku – mówi Andrzej Nowakowski, prezes RSM PIONIER.  – Podania zaczęły spływać już pierwszego dnia, gdy ogłosiliśmy informację, że blok będzie budowany… W dwuklatkowym budynku ma się znaleźć 25 mieszkań o łącznej powierzchni ok

RSM PIONIER ogłasdza przetarg na lokale użytkowe

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kutnie ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe położone w Kutnie przy ulicach: Łąkoszyn III o pow. użytkowej 63,9 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 8,00zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00zł ( słownie: pięćset złotych). Kościuszki 22B o pow. użytkowej 59,00 m2 Wywoławcza stawka

przetarg na boisko

Zarząd  Robotniczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Pionier  w Kutnie  ogłasza  przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw wraz ogrodzeniem terenu, oświetleniem i przyłączem wody dla  RSM „Pionier” w Kutnie w 2017r. Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany oraz przedmiar robót, które można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19 lub   24/355 26 21 ). Termin realizacji robót do 30

Przetarg na lokale użytkowe

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kutnie ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe położone w Kutnie przy ulicach: Łąkoszyn III o pow. użytkowej 63,9 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 8,00zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00zł ( słownie: pięćset złotych). Kościuszki 22B o pow. użytkowej 59,00 m2 Wywoławcza

przetarg na parkingi

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonania parkingów, remontu chodników i dróg osiedlowych oraz utwardzeniem terenu pod altany śmietnikowe przy budynkach: Jagiełły 2, Tarnowskiego 32, Teligi 15, Teligi 17, Wybickiego 2, 4, 6, 8, Reja 1A, Krasińskiego 5-7, Sowińskiego 13 -Dąbrowskiego 6,  1 Maja 17, Sowińskiego 14, 14A, Reja 8, Br. Śniadeckich 3, 5, Kościuszki 5, 7, Staszica 18, 20, 22, Kościuszki 22, 22A, 22B,

przetarg na altany śmietnikowe

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż altan śmietnikowych dla RSM „Pionier”  w Kutnie w 2017 roku. Termin realizacji do dnia 31 października  2017 r. Szczegóły warunków zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 lub 25,  tel. 24 355 26 19  lub  24

Przetarg remont i modernizacja schodów

Zarząd  Robotniczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Pionier  w Kutnie  ogłasza  przetarg nieograniczony na przebudowę i remont schodów zewnętrznych przy pawilonie usługowym przy ul.: Jana Pawła II 3 dla  RSM „Pionier” w Kutnie w 2017r. Szczegółowy zakres prac określają projekty budowlane oraz przedmiary robót, które można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19 lub   24/355 26 21 ). Termin realizacji robót sukcesywnie