RSM Pionier

RSM PIONIER: przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego Przetarg odbędzie się w dniu  20 września 2017 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy   położony w Kutnie przy ulicy : Barlickiego 2 o pow. użytkowej 100,10 m2  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych). W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w

Przetarg na mieszkania z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych z odzysku położonych w Kutnie przy ulicy: Sowińskiego 17/16      43,90 m2 – III piętro     2p+k wartość rynkowa lok.       111.000,00 zł Sowińskiego 17/61      34,10 m2 – III piętro     2p+k wartość rynkowa lok.           86.000,00 zł Łąkoszyn III/41              63,90 m2   – parter             3p+k wartość rynkowa lok.       157.000,00 zł Obejrzenie lokali

Przetarg - remont pokrycia dachowego

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku przy ul. Batorego 13 dla RSM „PIONIER” w Kutnie w2017 rok. Termin realizacji do dnia 31 października 2017 roku. Szczegóły zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 Kutnie ( pok. 24 lub 25 tel. 24 355 26 19,

Przetarg remont pokrycia dachowego

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku przy ul. Batorego 13 dla RSM „PIONIER” w Kutnie w2017 rok. Termin realizacji do dnia 31 października 2017 roku. Szczegóły zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 Kutnie ( pok. 24 lub 25 tel. 24 355 26 19,

Przetarg na mieszkanie z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy: Łąkoszyn III/41            63,90 m2   – parter             3p+k wartość rynkowa lok.       157.000,00 zł Obejrzenie lokalu umożliwi: Administracja Osiedla „Grunwald – Łąkoszyn” ul Grunwaldzka 10, tel. (24) 355-26-37. Lokal przewidziany jest do remontu we własnym zakresie i na własny koszt przez przyszłego użytkownika.

Łąkoszyn Plus

W miejscu, gdzie znajdują się pozostałości starego placu zabaw na osiedli Łąkoszyn już niedługo stanie blok. Będzie to inwestycja pod nazwą Łąkoszyn Plus, a inwestorem jest RSM PIONIER. Projektowany budynek stanowi uzupełnienie istniejącego zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych osiedla Bukowa i osiedla Łąkoszyn. Obsługa komunikacyjna oraz infrastruktura instalacyjna nowego budynku tworzyć będzie spójną wyodrębnioną i ogrodzoną całość. Dojazd do działki jest bezpośrednio od ulicy Armii Krajowej. Na terenie projektowany jest podpiwniczony,

Festyn rodzinny

Dopisali mieszkańcy, dopisała pogoda. RSM PIONIER wspólnie z ILO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego i Hufcem ZHP Kutno zorganizowały festyn, na którym nikt się nie nudził. Bo i atrakcji było co niemiara. Dzięki Grupie Ratownictwa Medycznego OSP Dąbrowszczak można było nauczyć się, jak udzielać pierwszej pomocy. Harcerze zorganizowali gry i zabawy dla najmłodszych i trochę starszych. Można było także obejrzeć najnowszy radiowóz Straży Miejskiej, wsiąść do prawdziwej ciężarówki lub poczuć

piknik rodzinny

RSM Pionier wraz z I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego i Hufcem ZHP Kutno organizują w niedzielę Piknik Rodzinny na Osiedlu Łąkoszyn. Będzie to okazja do dobrej zabawy i do pochwalenia się nowym pięknym placem zabaw dla najmłodszych. Piknik rozpocznie się o godz. 15, ale już od 13:30 najmłodsi będą mogli skorzystać z dmuchanych zabawek. Poza tym organizatorzy przewidują grilla, pokazy samochodów ciężarowych, militariów, zabytkowych motocykli i radiowozów.

Konkurs na najpiękniejszy balkon i ogródek

Jak co roku Zarząd  Robotniczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Pionier  w Kutnie  ogłasza konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy na terenie administrowanym przez spółdzielnię. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie mogą się zgłaszać do administracji osiedlowych:   –         Osiedle „Tarnowskiego Rejtana”               ul. M.C.Skłodowskiej 46 –         Osiedle „Śródmieście”                                ul. Długosza 19 –         Osiedle „Grunwald-Łąkoszyn”                  ul. Grunwaldzka 10 RSM Pionier co roku przygotowuje cenne nagrody związane z ogrodnictwem  dla właścicieli najpiękniejszych balkonów.

Przetarg na budowę siłowni rekreacyjnej

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę siłowni rekreacyjnej zewnętrznej przed blokiem przy ul. Grunwaldzka 8 (działka nr ewid. 114/99) wraz z wykonaniem nawierzchni z poliuretanu oraz wykonaniem trawników darniowych dla RSM „PIONIER” w Kutnie w 2017 rok. Termin realizacji do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Szczegóły zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Długosza

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2017 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy   położony w Kutnie przy ulicy : Długosza 19 o pow. użytkowej 27,55 m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 400,00 zł ( słownie: czterysta złotych ). Lokal do dyspozycji od 01.07.2017 roku W przetargu nie mogą brać udziału

Przetarg RSM PIONIER

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza  przetarg ustny na dzierżawę terenu  pod handel owocami i warzywami . Przetarg odbędzie się w dniu   5 czerwca 2017 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest teren w Kutnie przy ulicy Podrzecznej 38 o pow. użytkowej około 20,00 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi  300 zł/ miesięcznie netto Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł ( słownie: trzysta  złotych).