RSM Pionier

RSM PIONIER: przetargi na lokale użytkowe

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe położone w Kutnie przy ulicach: Staszica 21 o pow. użytkowej  36,70 m² Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20 zł/ m² Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) Jagiełły 2 o pow. użytkowej

RSM PIONIER i TBS: Budynki z ciepłem bez smogu

Spółka ECO Kutno uzyskała certyfikat redukcji ogólnej emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz certyfikat redukcji niskiej emisji w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego. Z ciepła płynącego z urządzeń ECO Kutno korzystają wszystkie budynki RSM PIONIER, TBS Kutno i Zarządu Nieruchomości Miejskich. Oznacza to, że na wszystkich tych budynkach może pojawić się napis: No SMOG. – Otrzymany certyfikat w zakresie niskiej emisji przyznaje ciepłu systemowemu dostarczanemu przez ECO Kutno Sp. z o.o. klasę

Nowy Łąkoszyn - nowa inwestycja RSM PIONIER

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała o rozpoczęciu budowy osiedla budynków jednorodzinnych Nowy Łąkoszyn. Spółdzielnia prosi osoby zainteresowane  o składanie  podań tylko w wersji papierowej przez biuro podawcze w siedzibie RSM Pionier PRZEDMIOT INWESTYCJI Teren inwestycji zlokalizowany jest w Kutnie w obrębie ulic ul. Armii Krajowej i ul. Objazdowej (Sklęczkowska). Teren znajduje się w położeniu umożliwiającym bardzo dobre skomunikowanie z resztą osiedla Grunwald – Łąkoszyn. Drogi osiedlowe przewidywane są na przedłużeniu ulic

RSM PIONIER: przetarg na wymianę drzwi wejściowych...

Przetarg na wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Skłodowskiej 34 Tarnowskiego 11, 13a, Zamoyskiego 10, Tarnowskiego 38A, 38, Wybickiego 2, 4, 6, Batorego 17, Łokietka 1 dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2019 roku. Termin realizacji do dnia 30 września 2019 r. Szczegóły warunków dostawy zawarte są w Specyfikacji

RSM PIONIER: przetarg na nasady kominowe

Przetarg nasady kominowe Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę  i montaż  niskociśnieniowych nasad kominowych wentylacyjnych  w budynkach mieszkalnych przy ul.: Sikorskiego 8, Sikorskiego 9, Sikorskiego 10, Andersa 3, Sosabowskiego 3b, Sosabowskiego 4/4a,  Sosabowskiego  5,  Sosabowskiego 6  dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2019 roku. Termin realizacji do dnia 30 września 2019 roku Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać

RSM PIONIER: Przetarg na malowanie klatek schodowych

Przetarg na malowanie klatek schodowych Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni, pomieszczeń gospodarczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz  korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych przy ul.: Olimpijska 4, 4c, Braci Śniadeckich 3, 6, 8, 10, Zamoyskiego 10, Sikorskiego 8, 10, Skłodowskiej 69/Andersa 1,  Skłodowskiej 71/Andersa 4,  Łokietka 1,  Grunwaldzka 12b, 6, Wilcza 3, 4, Chrobrego 14 dla RSM „Pionier” w Kutnie

RSM PIONIER: Przetarg na wymianę instalacji elektrycznej...

Przetarg na wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach: Chrobrego 14, Łokietka 1, Wilcza 4, Wilcza 3,  Grunwaldzka 6, Grunwaldzka 12b, Zamoyskiego 10, Tarnowskiego 38, Br. Śniadeckich 3, Br. Śniadeckich 6, Br. Śniadeckich 8, Br. Śniadeckich 10, Olimpijska 4, Olimpijska 4c dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2019 roku. Termin realizacji do dnia 31 października 2019

RSM PIONIER: przetarg ustny na teren handlowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na dzierżawę terenu pod handel owocami i warzywami . Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest teren w Kutnie przy ulicy Podrzecznej 38 o pow. użytkowej około 20,00 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 300 zł/ miesięcznie netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych).

RSM PIONIER: przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 2018 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy: Sowińskiego 5 o pow. użytkowej 213,3 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 25,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.500,00 zł ( słownie: pięć tysięcy pięćset złotych). LOKAL DOSTĘPNY OD 1

Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy balkon

Pięknych i zadbanych balkonów w blokach należących do RSM Pionier jest wiele. Dlatego też spółdzielnia mieszkaniowa co roku honoruje tych, którzy w urządzenie balkonu lub ogródka przydomowego wkładają najwięcej serca. Wśród nagrodzonych znaleźli się mieszkańcy każdej z trzech dużych ,,dzielnic”, administrowanych przez RSM PIONIER: Grunwald-Łąkoszyn, Środmieście i Tarnowskiego-Rejtana. Wyniki konkursu: W kategorii balkony nagrodzono: I miejsce Kinga Lubomirska z ul. Krasińskiego Ewa Świtkiewicz z ul. Andersa Lila Nowalska z ul.

RSM PIONIER: Przetarg na mieszkanie z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy: Braci Śniadeckich   10/10   37,80 m2 – II piętro 2p+k  –   wartość rynkowa lok.     122.000,00 zł Obejrzenie lokalu umożliwi Administracja Osiedla „Śródmieście” ul. Długosza 19, tel. (24) 355-26-22. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”. Przetarg odbędzie się

RSM PIONIER: Konkurs na najpiękniejszy balkon i ogródek

  Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kutnie ogłasza konkurs na: NAJŁADNIEJSZY BALKON I OGRÓDEK PRZYBLOKOWY w zasobach spółdzielni Zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do właściwych administracji osiedlowych: Osiedle „Tarnowskiego Rejtana” M.C. Skłodowskiej 46 Osiedle „Śródmieście” Długosza 19 Osiedle „Grunwald-Łąkoszyn” Grunwaldzka 10 Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 lipca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu sierpniu br.