RSM Pionier

RSM PIONIER: Przetarg renowacja budynków

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji budynków przy ul. Wilcza 2, Wyszyńskiego 8, Batorego 15, Batorego 11, Chodkiewicza 5a, Zamoyskiego 12   dla RSM „PIONIER” w Kutnie   w 2018 rok.   Termin realizacji do dnia 30 września 2018 roku. Szczegóły zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 Kutnie

Przetarg na wykonanie parkingu oraz remont chodników

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonania parkingu oraz remont chodników dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2018 roku. Termin realizacji do dnia 31 maja 2018 r. Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19 lub 24/355 26

Przetarg na malowanie klatek schodowych

  Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni, pomieszczeń gospodarczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych przy ul.: Długosza 6, Kościuszki 22B, Chodkiewicza 15, Br. Śniadeckich 8, Br. Śniadeckich 5, Br. Śniadeckich 10, Olimpijska 4B, Staszica 10, Staszica 10B, Tarnowskiego 38a, Skłodowskiej 34, Batorego 19, Grunwaldzka 12C, Grunwaldzka 4 dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2018 roku.

Przetarg wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2018 roku. Termin realizacji do dnia 31 maja   2018 r. Szczegóły warunków dostawy zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, tel. 24 355 26 19 lub

300 nowych drzewek na Osiedlu Łąkoszyn

Około 300 drzewek posadzili dziś mieszkańcy Osiedla Łąkoszyn, uczniowie ze szkół ponadpodstawowych i przedstawiciele firm Decathlon i RSM PIONIER. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w ramach Promocji Zalesień i Zadrzewień, Wydział Rolnictwa, leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz pracownicy firmy Decathlon, przy współpracy z Fundacją Aeris Futuro, a także z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PIONIER i starostwem powiatowym sadzili dziś drzewka za nowym

Czas na las - w piątek sadzimy las na Łąkoszynie

24 listopada o godz. 10 rozpoczyna się akcja sadzenia drzew na Łąkoszynie. Drzewa będą sadzone koło boiska przy zbiegu ulic Armii Krajowej i Bukowej. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w ramach Promocji Zalesień i Zadrzewień, Wydział Rolnictwa, leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz pracownicy firmy Decathlon, przy współpracy z Fundacją Aeris Futuro, a także z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PIONIER i starostwem powiatowym

Przetarg na dzierżawę terenu pod handel warzywami

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na dzierżawę terenu pod handel owocami i warzywami. Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest teren w Kutnie przy ulicy Podrzecznej 38 o pow. użytkowej około 20,00 m2. Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 300 zł/miesięcznie netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych). W przetargu

Jest próg zwalniający między Milą i ul. Staszica

Mieszkańcy bloków Staszica 10, 10a i b chcieli by na drodze osiedlowej między sklepem Mila i ul. Staszica powstał próg zwalniający. Dziś próg został ułożony. – Mieszkańcy informowali nas, że taki próg jest potrzebny – mówi Andrzej Nowakowski, prezes RSM PIONIER. – Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo osób korzystających z drogi wewnętrznej. Powstał także drugi próg oddzielający miniparking przy Młodzieżowym Domu Kultury od dużego parkingu na terenie dawnego boiska przyszkolnego.

Przekazanie kluczy Wilcza Eska

W piątek, 20 października, miało miejsce przekazanie kluczy lokatorom, którzy kupili mieszkania z III etapu „Wilczej Eski” – osiedla budowanego przez RSM PIONIER w Kutnie. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia. Mieszkańcom życzymy zadowolenia z nowego, własnego M!  

Przetarg na mieszkanie z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy: Sowińskiego 17/61 (34,10 m2 – III piętro, 2p+k, wartość rynkowa lok. 86.000,00 zł). Obejrzenie lokalu umożliwi: Administracja Osiedla „Śródmieście” ul. Długosza 19, tel. (24) 355-26-22. Lokal przewidziany jest do remontu we własnym zakresie i na własny koszt przez przyszłego użytkownika. W przetargu

RSM PIONIER: przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. o godz. 1100. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy: Grota Roweckiego 3 o pow. użytkowej 87,7 m2. Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 6,00zł/m2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 550,00 zł ( słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych). W przetargu nie mogą brać

Poznaliśmy właścicieli najpiękniejszych balkonów i ogródków

RSM PIONIER rozstrzygnął coroczny konkurs na najpiękniejszy balkon i ogródek przyblokowy. Wśród laureatów zdecydowanie przeważały panie, ale których kwiaty są pasją ich życia. – My zadbaliśmy o wystrój osiedli odnawiając elewacje budynków – mówił Andrzej Nowakowski, prezes RSM PIONIER. – Państwo przez swoją pasję powodujecie, że osiedla są jeszcze piękniejsze. Wybierano najpiękniejszy ogródek i balkon znajdujący się na terenie każdej z trzech administracji osiedli. Oznacza to, że w każdej kategorii