RSM Pionier

Napisz e-mail lub zadzwoń do RSM PIONIER

RSM PIONIER z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wprowadza E-usługę, telefon zamiast wizyty w siedzibie i administracjach spółdzielni Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do biur spółdzielni ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ograniczenie dostępu potrwa od 16 do 27 marca 2020 r. Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form kontaktu, telefonu. Kontakt mailowy : pionierk@poczta.onet.pl Telefony: Siedziba spółdzielni – 24 355-26-00 Administracja Grunwald – Łąkoszyn – 24 355-26-37 Administracja Śródmieście – 24 355-26-22 Administracja

RSM PIONIER: przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy   położony w Kutnie przy ulicy Długosza 19 o pow. użytkowej 27,55 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 25,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 700,00 zł ( słownie: siedemset złotych). Lokal dostępny od 1 kwietnia 2020 roku

RSM PIONIER: przetarg na mieszkanie z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy: Grunwaldzkiej 12C/69   39,00 m2 – II piętro   – 2p+k  –   wartość rynkowa lok.     161.000,00 zł Obejrzenie lokalu umożliwi Administracja Osiedla „Grunwald-Łąkoszyn” ul. Grunwaldzkiej 10,tel. (24) 355-26-37. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”. Przetarg odbędzie się w

RSM PIONIER: przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy : Sowińskiego 5 o pow. użytkowej 213,3 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi netto 20,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4300,00 zł ( słownie: cztery tysiące trzysta złotych). W przetargu nie

RSM PIONIER: przetarg na renowację elewacji

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na renowacje elewacji budynków przy ul. Chrobrego 10, Chodkiewicza 5, Grota Roweckiego 3 w Kutnie zarządzanych przez RSM „Pionier” w Kutnie. Termin realizacji do dnia 30 września 2020 r. Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, (tel. 24/355

RSM PIONIER: przetarg na mieszkanie z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy: Tarnowskiego 38/48      37,90 m2 –  IV   –  2p+k   –   wartość rynkowa lok.     133.000,00 zł  Obejrzenie lokalu umożliwi Administracja Osiedla „Tarnowskiego Rejtana” ul. Skłodowskiej 46, tel. (24) 355-26-33. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”. Przetarg odbędzie się

RSM PIONIER: przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy : Sowińskiego 5 o pow. użytkowej 213,3 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi netto 20,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4300,00 zł ( słownie: cztery tysiące trzysta złotych). W przetargu

RSM PIONIER: Przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy : Wilczej 1 o pow. użytkowej 92,6 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi netto15,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1400,00 zł ( słownie: tysiąc czterysta złotych). W przetargu nie mogą

RSM PIONIER: Przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy : Wilczej 1 o pow. użytkowej 92,6 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1400,00 zł ( słownie: tysiąc czterysta złotych). Lokal dostępny od 1

RSM PIONIER: Przetarg na malowanie klatek

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Zamoyskiego 9, Tarnowskiego 11, Sikorskiego 9,11, Rejtana 36, Rejtana38/Maczka 19, Skłodowskiej 73/Roweckiego 3, Andersa 3,6,6A, Roweckiego 5, Sosabowskiego 4/4A ,6, Teligi 15,17, Podrzeczna 40,40A, 42,44, Popiełuszki 5, Wyszyńskiego 6, Łokietka 2,4,5, Batorego 5, Wilcza 3A, Krasińskiego 7, Braci Śniadeckich 4, Kościuszki 5, Oporowska 9, Sowińskiego 5, Chodkiewicza 15A, Kościuszki 22A  zarządzanych przez RSM „Pionier”

RSM PIONIER: przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia  2019 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy:Jana Pawła II 3 o pow. użytkowej 83,90 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.700,00 zł ( słownie: tysiąc siedemset złotych). Lokal dostępny od 16

Przetarg na wymianę drzwi wejściowych do klatek

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę drzwi wejściowych do klatek w budynkach przy ul. Północnej 59, Chodkiewicza 5, Łokietka 5, Batorego 5  dla  RSM „Pionier” w Kutnie w 2019 roku. Termin realizacji do dnia 31 maja 2020 r. Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 lub