RSM Pionier

Jest próg zwalniający między Milą i ul. Staszica

Mieszkańcy bloków Staszica 10, 10a i b chcieli by na drodze osiedlowej między sklepem Mila i ul. Staszica powstał próg zwalniający. Dziś próg został ułożony. – Mieszkańcy informowali nas, że taki próg jest potrzebny – mówi Andrzej Nowakowski, prezes RSM PIONIER. – Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo osób korzystających z drogi wewnętrznej. Powstał także drugi próg oddzielający miniparking przy Młodzieżowym Domu Kultury od dużego parkingu na terenie dawnego boiska przyszkolnego.

Przekazanie kluczy Wilcza Eska

W piątek, 20 października, miało miejsce przekazanie kluczy lokatorom, którzy kupili mieszkania z III etapu „Wilczej Eski” – osiedla budowanego przez RSM PIONIER w Kutnie. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia. Mieszkańcom życzymy zadowolenia z nowego, własnego M!  

Przetarg na mieszkanie z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy: Sowińskiego 17/61 (34,10 m2 – III piętro, 2p+k, wartość rynkowa lok. 86.000,00 zł). Obejrzenie lokalu umożliwi: Administracja Osiedla „Śródmieście” ul. Długosza 19, tel. (24) 355-26-22. Lokal przewidziany jest do remontu we własnym zakresie i na własny koszt przez przyszłego użytkownika. W przetargu

RSM PIONIER: przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. o godz. 1100. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy: Grota Roweckiego 3 o pow. użytkowej 87,7 m2. Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 6,00zł/m2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 550,00 zł ( słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych). W przetargu nie mogą brać

Poznaliśmy właścicieli najpiękniejszych balkonów i ogródków

RSM PIONIER rozstrzygnął coroczny konkurs na najpiękniejszy balkon i ogródek przyblokowy. Wśród laureatów zdecydowanie przeważały panie, ale których kwiaty są pasją ich życia. – My zadbaliśmy o wystrój osiedli odnawiając elewacje budynków – mówił Andrzej Nowakowski, prezes RSM PIONIER. – Państwo przez swoją pasję powodujecie, że osiedla są jeszcze piękniejsze. Wybierano najpiękniejszy ogródek i balkon znajdujący się na terenie każdej z trzech administracji osiedli. Oznacza to, że w każdej kategorii

Przetarg na mieszkanie z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy: Łąkoszyn III/41            63,90 m2   – parter             3p+k wartość rynkowa lok.       141.000,00 zł Uwaga: Lokal przekształcony został z lokalu użytkowego na lokal mieszkalny. W celu dostosowania lokalu do celów mieszkalnych należy wykonać poniższe prace: – istniejące drzwi wejściowe 74×200 wymienić na zewnętrzne

RSM PIONIER: przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego Przetarg odbędzie się w dniu  20 września 2017 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy   położony w Kutnie przy ulicy : Barlickiego 2 o pow. użytkowej 100,10 m2  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych). W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w

Przetarg na mieszkania z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych z odzysku położonych w Kutnie przy ulicy: Sowińskiego 17/16      43,90 m2 – III piętro     2p+k wartość rynkowa lok.       111.000,00 zł Sowińskiego 17/61      34,10 m2 – III piętro     2p+k wartość rynkowa lok.           86.000,00 zł Łąkoszyn III/41              63,90 m2   – parter             3p+k wartość rynkowa lok.       157.000,00 zł Obejrzenie lokali

Przetarg - remont pokrycia dachowego

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku przy ul. Batorego 13 dla RSM „PIONIER” w Kutnie w2017 rok. Termin realizacji do dnia 31 października 2017 roku. Szczegóły zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 Kutnie ( pok. 24 lub 25 tel. 24 355 26 19,

Przetarg remont pokrycia dachowego

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku przy ul. Batorego 13 dla RSM „PIONIER” w Kutnie w2017 rok. Termin realizacji do dnia 31 października 2017 roku. Szczegóły zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 Kutnie ( pok. 24 lub 25 tel. 24 355 26 19,

Przetarg na mieszkanie z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy: Łąkoszyn III/41            63,90 m2   – parter             3p+k wartość rynkowa lok.       157.000,00 zł Obejrzenie lokalu umożliwi: Administracja Osiedla „Grunwald – Łąkoszyn” ul Grunwaldzka 10, tel. (24) 355-26-37. Lokal przewidziany jest do remontu we własnym zakresie i na własny koszt przez przyszłego użytkownika.

Łąkoszyn Plus

W miejscu, gdzie znajdują się pozostałości starego placu zabaw na osiedli Łąkoszyn już niedługo stanie blok. Będzie to inwestycja pod nazwą Łąkoszyn Plus, a inwestorem jest RSM PIONIER. Projektowany budynek stanowi uzupełnienie istniejącego zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych osiedla Bukowa i osiedla Łąkoszyn. Obsługa komunikacyjna oraz infrastruktura instalacyjna nowego budynku tworzyć będzie spójną wyodrębnioną i ogrodzoną całość. Dojazd do działki jest bezpośrednio od ulicy Armii Krajowej. Na terenie projektowany jest podpiwniczony,