RSM Pionier

Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Skłodowskiej

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy   położony w Kutnie przy ulicy: Skłodowskiej 46 o pow. użytkowej 21,6 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 12,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych). Lokal dostępny od 1 lipca 2021

RSM PIONIER: lokale użytkowe do wynajęcia

Trzy lokale użytkowe można wynająć od Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier. Jeden z nich znajduje się przy ul. Kościuszki 22B, a pozostałe dwa przy ul. Podrzecznej 38. – Lokal przy ul. Kościuszki 22B o pow. użytkowej 59,00 m2. Tu stawka eksploatacyjna wynosi netto 6,00 zł /m2  – informuje RSM PIONIER. – Lokale przy ul. Podrzecznej 38 o pow. użytkowej 87,60 m2 oraz 203,7m2 to lokale, gdzie stawka eksploatacyjna wynosi netto 15,00

RSM PIONIER: Przetarg na mieszkanie z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy: Reja 4/16     21,60 m2 – IV piętro   – 1p+k  –   wartość rynkowa lok.     99.000,00 z. Obejrzenie lokalu umożliwi Administracja Osiedla „Śródmieście” ul. Długosza 19, tel. (24) 355-26-22. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”. Przetarg odbędzie się

RSM PIONIER: Przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Kutnie przy ul. Kościuszki 22B oraz Podrzecznej 38 Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie w dniu 6 maja 2021 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest: Lokal użytkowypołożony w Kutnie przy ulicy Kościuszki 22B o pow. użytkowej 59,00  Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 6,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu

RSM PIONIER: lokal przy ul. Kościuszki do wynajęcia

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie informuje, iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy: Kościuszki 22B o pow. użytkowej 59,00 m2 stawka eksploatacyjna wynosi netto 6,00 zł /m2 Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 355-26-19.

RSM PIONIER: przetarg na wynajem lokali użytkowych

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Kutnie przy ul. Kościuszki 22B oraz Wilcza 1 Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest: Lokal  użytkowy   położony  w Kutnie przy ulicy Kościuszki 22B o pow. użytkowej 59,00 m2  Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 6,00 zł/m2 Warunkiem

RSM PIONIER: przetarg na wymianę wodomierzy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy mieszkaniowych w budynkach przy ul. Oporowskiej 9, Olimpijskiej 6,8, Staszica 18,20, Kościuszki 5, Sikorskiego 4/Sempołowskiej 5, Sosabowskiego 3-3a, Sosabowskiego 4-4a, Sosabowskiego 6, Tarnowskiego 38-38A w Kutnie. Termin realizacji do dnia 31 września 2021 r. Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica

RSM PIONIER: przetarg na kontrolę instalacji gazowej

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynku usytuowanym przy ul. Oś. Łąkoszyn IX w Kutnie. Termin realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26

RSM PIONIER: przetargi na lokale użytkowe

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Kutnie przy ul. Kościuszki 22B oraz Zamoyskiego 4 Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest: Lokal  użytkowy   położony  w Kutnie przy ulicy Kościuszki 22B o pow. użytkowej 59,00 m2  Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 6,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 400,00 zł

RSM PIONIER: Przetarg lokal użytkowy przy ul. Barlickiego 2

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego Przetarg odbędzie się w dniu  15 lutego 2021 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest  lokal  użytkowy   położony  w Kutnie przy ulicy: Barlickiego 2  o pow. użytkowej 100,1 m2  Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.550,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych). Lokal dostępny od 1 marca 2021 roku     W przetargu nie mogą

Przetarg na wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tarnowskiego 42, Rejtana 38/Maczka 19, Teligi 15, Teligi 17, Chrobrego 4, Jagiełły 7 i pawilonie handlowym przy ul. Zamoyskiego 4 w Kutnie w 2021 roku. Termin realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto

RSM PIONIER: Przetarg na malowanie klatek schodowych

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. ZHP 2, 8, Jagiełły 7, Chrobrego 4, 18, Batorego 9, Wilcza 6, 3B, 3C, Jagiełły 4, Kr. Jadwigi 3, 4 Zamoyskiego 12, Tarnowskiego 42, Północna 59, Wybickiego 2, Reja 8, 10, Wojska Polskiego 8, Staszica 10A, 10C, Kościuszki 7, Olimpijska 6, 8, Sowińskiego 13, 15, Dąbrowskiego 6 oraz zabudowę przejść pod łącznikami budynków