RSM Pionier

RSM PIONIER: zgłaszanie awarii jak w dni świąteczne

Zarząd RSM PIONIER poinformował, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, zgłoszenia awarii będą przyjmowane tak, jak w dni świąteczne. – W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i dużą absencją chorobową pracowników, Zarząd RSM Pionier informuje iż od dnia 3.11.2020 r. do odwołania zgłoszenia awarii będą przyjmowane w godzinach 12.00-20.00 w trybie dyżurów tak jak w dni wolne od pracy – informuje zarząd spółdzielni.

Przetarg na wykonanie inwestycji NOWY ŁĄKOSZYN - ETAP II

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji „NOWY ŁĄKOSZYN – ETAP II” przy ul. Bukowej/Objazdowej/Nowowiejskiej w Kutnie. Nieprzekraczalny termin realizacji wykonania inwestycji 12 miesięcy od daty podpisania umowy plus 1 miesiąc na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do nabycia w cenie 61,50 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pokój nr 24. Nr konta bankowego Spółdzielni, na które

Przetarg ustny na wynajem garażu w Kutnie przy ul. Batorego

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem garażu położonego w Kutnie przy ul. Batorego. Przetarg odbędzie się w dniu 15 września  2020 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest: Garaż położony w Kutnie przy ul. Batorego o pow. użytkowej 16,00 m2  Wywoławcza stawka za najem wynosi 150,00 zł/miesięcznie/netto Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). W przetargu

Przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego ul. Jagiełły 2

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Kutnie przy ul. Jagiełły 2 oraz na wynajem garażu położonego w Kutnie przy ul. Batorego. Przetarg odbędzie się w dniu 15 września  2020 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest: Lokal  użytkowy   położony  w Kutnie przy ulicy Jagiełły 2  o pow. użytkowej 46,90 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu

Pionier_komunikat

RSM PIONIER przestrzega przed osobami, które podają się za pracowników spółdzielni, a proponują wymianę drzwi lub okien w mieszkaniach. To nie są pracownicy PIONIERa – przestrzega zarząd spółdzielni. Żyjemy w czasie szczególnym: z jednej strony jesteśmy straszeni chorobą, z drugiej wiele osób próbuje w szybki sposób zarobić na tej dziwnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Mieszkańcy zwrócili uwagę zarządowi RSM PIONIER, że po blokach chodzą osoby podające się za pracowników

RSM PIONIER: Przetarg na lokal użytkowy (ul. Lelewela)

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy   położony w Kutnie przy ulicy: Lelewela 11 o pow. użytkowej 29,60 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 600,00 zł ( słownie: sześćset złotych). Lokal dostępny od 1 sierpnia 2020

Przetarg na przebudowę schodów i balustrad balkonowych

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę schodów wejściowych do budynku Woźniaków 2A, wykonanie robót remontowych dachu i balustrad balkonowych w budynku przy ul. Kołłątaja 12 w Kutnie, wykonanie robót remontowych wiatrołapów w budynku przy ul. ZHP 8 w Kutnie zarządzanych przez RSM „Pionier” w Kutnie. Termin realizacji do dnia 31 października 2020 r. Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można

RSM PIONIER: Przetarg na lokale użytkowe

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się w dniu  24 czerwca  2020 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu są  lokale  użytkowe   położone  w Kutnie przy ulicy: Jagiełły 2  o pow. użytkowej 46,90 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: tysiąc złotych). Wilcza 1 o pow. użytkowej 182,60

RSM PIONIER: przetarg na lokal użytkowy - ul. Jagiełły

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy   położony w Kutnie przy ulicy Jagiełły o pow. użytkowej 46,90 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 20,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: tysiąc złotych). Lokal dostępny od 1 lipca 2020 roku

RSM PIONIER: rozpoczynają się przyjęcia interesantów

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kutnie informuje, iż od dnia 2 czerwca 2020r interesanci będą przyjmowani przez Zarząd i Radę Nadzorczą w dniach przyjęć interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Terminy należy uzgadniać po numerami telefonów: 24 3552600 – przyjęcia przez Zarząd Spółdzielni. 24 3552608 – przyjęcia przez Radę Nadzorczą

RSM PIONIER: przetarg ustny na lokale użytkowe

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe położone w Kutnie przy ulicach: Barlickiego 2 o pow. użytkowej 117,3 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiąc złotych). Wilcza 1 o pow. użytkowej

Kiedy odbędzie się Walne Zgromadzenie RSM PIONIER?

Czas epidemii nie służy nam wszystkim, trudno też zachować dotychczas obowiązujące terminy urzędowe. RSM PIONIER w Kutnie poinformowała, kiedy odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. – Zarząd RSM PIONIER w Kutnie informuje, iż zgodnie z art. 90* ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.