RSM Pionier

RSM PIONIER: przetarg ustny na lokale użytkowe

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe położone w Kutnie przy ulicach: Barlickiego 2 o pow. użytkowej 117,3 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiąc złotych). Wilcza 1 o pow. użytkowej

Kiedy odbędzie się Walne Zgromadzenie RSM PIONIER?

Czas epidemii nie służy nam wszystkim, trudno też zachować dotychczas obowiązujące terminy urzędowe. RSM PIONIER w Kutnie poinformowała, kiedy odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. – Zarząd RSM PIONIER w Kutnie informuje, iż zgodnie z art. 90* ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.

Przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg pisemny na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 1100.  Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy   położony w Kutnie przy ulicy Barlickiego 2 o pow. użytkowej 117,3 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych). Minimalna kwota postąpienia wynosi 1

RSM PIONIER: Przetarg pisemny na wynajem garażu

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg pisemny na wynajem garażu . Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 1130 . Przedmiotem przetargu jest: garaż nr 55 położony w Kutnie przy ul. Północnej o pow. użytkowej 15,90 m2 Wywoławcza stawka za najem wynosi 110,00 zł Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Minimalna kwota postąpienia

Napisz e-mail lub zadzwoń do RSM PIONIER

RSM PIONIER z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wprowadza E-usługę, telefon zamiast wizyty w siedzibie i administracjach spółdzielni Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do biur spółdzielni ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ograniczenie dostępu potrwa od 16 do 27 marca 2020 r. Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form kontaktu, telefonu. Kontakt mailowy : pionierk@poczta.onet.pl Telefony: Siedziba spółdzielni – 24 355-26-00 Administracja Grunwald – Łąkoszyn – 24 355-26-37 Administracja Śródmieście – 24 355-26-22 Administracja

RSM PIONIER: przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy   położony w Kutnie przy ulicy Długosza 19 o pow. użytkowej 27,55 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 25,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 700,00 zł ( słownie: siedemset złotych). Lokal dostępny od 1 kwietnia 2020 roku

RSM PIONIER: przetarg na mieszkanie z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy: Grunwaldzkiej 12C/69   39,00 m2 – II piętro   – 2p+k  –   wartość rynkowa lok.     161.000,00 zł Obejrzenie lokalu umożliwi Administracja Osiedla „Grunwald-Łąkoszyn” ul. Grunwaldzkiej 10,tel. (24) 355-26-37. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”. Przetarg odbędzie się w

RSM PIONIER: przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy : Sowińskiego 5 o pow. użytkowej 213,3 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi netto 20,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4300,00 zł ( słownie: cztery tysiące trzysta złotych). W przetargu nie

RSM PIONIER: przetarg na renowację elewacji

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na renowacje elewacji budynków przy ul. Chrobrego 10, Chodkiewicza 5, Grota Roweckiego 3 w Kutnie zarządzanych przez RSM „Pionier” w Kutnie. Termin realizacji do dnia 30 września 2020 r. Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie pok. 24 lub 25, (tel. 24/355

RSM PIONIER: przetarg na mieszkanie z odzysku

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg w formie licytacji na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku położonego w Kutnie przy ulicy: Tarnowskiego 38/48      37,90 m2 –  IV   –  2p+k   –   wartość rynkowa lok.     133.000,00 zł  Obejrzenie lokalu umożliwi Administracja Osiedla „Tarnowskiego Rejtana” ul. Skłodowskiej 46, tel. (24) 355-26-33. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”. Przetarg odbędzie się

RSM PIONIER: przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy : Sowińskiego 5 o pow. użytkowej 213,3 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi netto 20,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4300,00 zł ( słownie: cztery tysiące trzysta złotych). W przetargu

RSM PIONIER: Przetarg na lokal użytkowy

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 1100 Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Kutnie przy ulicy : Wilczej 1 o pow. użytkowej 92,6 m2 Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi netto15,00 zł/m2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1400,00 zł ( słownie: tysiąc czterysta złotych). W przetargu nie mogą