Powiat

Spotkanie w sprawie powiatowej strategii oświaty

30 listopada w godz. 16-18 w starostwie powiatowym odbędą się spotkanie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju oświaty w Powiecie Kutnowskim na lata 2017 – 2021”. Jak informuje starostwo, konsultacje społeczne w tej sprawie prowadzone są w okresie od dnia 17 listopada 2017 r. i potrwają do dnia 1 grudnia 2017 r. Projekt „Strategii rozwoju oświaty w Powiecie Kutnowskim na lata 2017 – 2021” dostępny jest w Biuletynie Informacji

Czas na las - w piątek sadzimy las na Łąkoszynie

24 listopada o godz. 10 rozpoczyna się akcja sadzenia drzew na Łąkoszynie. Drzewa będą sadzone koło boiska przy zbiegu ulic Armii Krajowej i Bukowej. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w ramach Promocji Zalesień i Zadrzewień, Wydział Rolnictwa, leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz pracownicy firmy Decathlon, przy współpracy z Fundacją Aeris Futuro, a także z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PIONIER i starostwem powiatowym

29 listopada sesja rady powiatu

Na 29 listopada zaplanowano kolejną sesję rady powiatu. Tym razem poświęcona będzie przede wszystkim sprawom oświatowym. Początek jak zawsze o godz. 10. Każdy z mieszkańców zainteresowany tematyką sesji może przyjść, by się jej przysłuchiwać. Planowany porządek sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017-2023, b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, c) stwierdzenia przekształcenia

W starostwie potwierdzisz profil zaufany

Kto che łatwiej kontaktować się z urzędami przez Internet powinien sobie założyć profil zaufany. Tożsamość można potwierdzić w kutnowskim starostwie.  – Profil zaufany (eGO) to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie, bo służy jako  elektroniczny podpis – informuje Ministerstwo Cyfryzacji. – Za jego pomocą można  łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych. Kto chce zweryfikować swój profil zaufany w punkcie stacjonarnym

Rozpoczął się remont parkingu przy szpitalu

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Kutnie, właśnie rozpoczął się remont parkingu przy szpitalu od strony ul. Kościuszki. – Na szpitalnym parkingu przy ul. Kościuszki rozpoczęły się prace remontowe, których wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – informuje starostwo. – Koszt inwestycji będzie wynosić około 138 000 zł. Przewidywany termin zakończenia prac planowany jest na koniec listopada 2017 roku. Starostwo informuje także, że ma to być ,,parking na miarę XXI wieku”. Poczekamy

Szpital ze stratą. Czy winni są pacjenci?

Ponad 1,7 miliona straty ,,wypracował” w tym roku Kutnowski Szpital Samorządowy, pomimo tego, że kilka miesięcy udało się zamknąć wynikiem dodatnim. Największą przyczyną kłopotów są tak zwane nadwykonania, czyli sytuacja, gdy szpital wykonuje świadczenia wyższe niż przewiduje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Innymi słowy – winni jesteśmy my, bo chorujemy i narażamy szpital na straty… – Gdyby uwzględnić w wyliczeniach pieniądze za nadwykonania strata wyniosłaby około 500 tysięcy złotych –

Andrzej Szarwas nowym przewodniczącym komisji budżetu

Podczas poprzedniej sesji rady powiatu do zarządu powiatu został wybrany Marian Góreczny, który dotychczas pełnił funkcję przewodniczącego komisji budżetu i finansów w radzie powiatu kutnowskiego. Dziś zastąpił go Andrzej Szarwas.  – W związku z wybraniem mnie do zarządu powiatu złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego komisji – mówi Marian Góreczny z Komitetu Obywatelskiego. – Pytałem prawników, nie muszę tego robić, ale tak jest bardziej przejrzyście. Członkowie komisji zaproponowali, aby nowym

8 listopada sesja w powiecie

8 listopada na sesji spotkają się radni powiatowi. Wśród porządku obrad znalazł się punkt poświęcony aktualnej sytuacji kutnowskiego szpitala. Cały porządek obrad wygląda następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017 – 2023, b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, c) przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich

sesja w powiecie

W środę, 27 września odbędzie się pierwsza powakacyjna sesja rady powiatu. Od ostatniej sesji minęło 2 i pół miesiąca. Początek o godz. 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017 – 2023, b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, c) zmiany uchwały nr 206/XXXVI/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 29 marca

Kutno jednym z najbogatszych miast

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” przygotowało ranking najbogatszych samorządów miejskich i powiatowych. Kutno okazało się jednym z najbogatszych miast w Polsce. Kutno wśród miast powiatowych znalazło się na 39 miejscu z dochodem liczonym na głowę mieszkańca w wysokości 3133,63 zł.  Przed Kutnem znalazły się takie miasta jak Puck, Słubice, Nowy Tomyśl czy Kołobrzeg. Najbogatszym miastem w Polsce od wielu lat są Polkowice w woj. dolnośląskim. Jako drugie klasyfikowane jest – także

Starosta jak radny opozycyjny: Nic nie zrobiono!

Około 6 milionów złotych może kosztować dostosowanie budynku kutnowskiego szpitala do wymagań straży pożarnej. Co na to starosta Debich? – przez 6 lat nic nie zrobiono! Szpitalna farsa nie ma końca. Kolejny raz, kolejny zarząd mówi o dokładnie takich samych kłopotach: niezapłaconych nadwykonaniach, braku pieniędzy na ustawowe podwyżki płac (wyrównania do minimalnej pensji) i brakach pieniędzy na inwestycje. Dziś w Urzędzie Miasta Kutno doszło do spotkania starosty i przedstawicieli kierownictwa

sesja w powiecie

Na godz. 7:30 w piątek zwołana jest kolejna sesja Rady Powiatu w Kutnie. Porządek jest wyjątkowo krótki i zawiera tylko jedną uchwałę – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. Jak wynika z uzasadnienia przygotowywanej uchwały, do budżetu będą wprowadzone pieniądze otrzymane z gmin: Kutno, Dąbrowice i Nowe Ostrowy oraz z urzędu marszałkowskiego, przeznaczone na budowę dróg. Z gminy Kutno jest to kwota 650 tys. zł, z