Powiat

W kwietniu: konsultacje o pieczy zastępczej

Jak informuje kutnowskie starostwo, w marcu i kwietniu odbędą się konsultacje społeczne w sprawie ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. Na konsultacje zaproszeni są mieszkańcy powiatu kutnowskiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze obejmującej opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży zwłaszcza umieszczonej lub zagrożonej umieszczeniem w pieczy zastępczej do czynnego udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 -2020”.

Umowy zawierane na odległość - kiedy można odstąpić?

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przypomina, kiedy można odstąpić od umowy zawieranej na odległość czyli poza lokalem przedsiębiorcy. W związku z funkcjonowaniem na rynku wielu firm zawierających z konsumentami umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa Rzecznik Konsumentów przypomina o szczególnych uprawnieniach konsumentów i obowiązkach przedsiębiorców tym zakresie. Z umową zawartą na odległość mamy do czynienia wówczas, gdy dokonujemy zakupu towaru lub usługi np. przez telefon, Internet, e-sklepy, zamówienie z gazety itp.

Niewielkie bezrobocie w Kutnie. Brakuje rąk do pracy?

W ciągu 2017 roku bezrobocie w Kutnie zmalało od 1839 osób w styczniu do 1395 osób zarejestrowanych w grudniu. Wśród bezrobotnych, tradycyjnie, więcej jest kobiet.  – W ciągu roku zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych o około 400 – mówi Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna. – I zaczyna brakować rąk do pracy w zawodach technicznych. Wśród osób bezrobotnych jest około 200 z wyższym wykształceniem. Jednakże nie jest to wyższe wykształcenie techniczne, ale

Zlikwidowano dwie dziuple z nielegalnym tytoniem

18 i 19 stycznia 2018 kutnowscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wspólnie z funkcjonariuszami Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego prowadzili działania wymierzone w handel nielegalnym tytoniem. Łącznie zabezpieczono 21.260 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 9,5 kg tytoniu. Wstępne obliczenia wskazują, że skarb państwa mógł zostać narażony na uszczuplenie z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego na łączną kwotę ponad 25.600 zł. – Pierwsze działania kutnowscy policjanci przeprowadzili 18 stycznia

Sezon na grypę w pełni. Znów więcej zachorowań

  Jak informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie, w drugim tygodniu stycznia odnotowano więcej zachorowań na grypę.  – W okresie od 8 do 15 stycznia do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie zgłoszono 34  przypadki  zachorowań na grypę i z objawami grypopodobnymi w tym 32  osoby dorosłe i 2 dzieci do lat 14 – informuje kutnowski Sanepid. – Od początku sezonu 2017/2018 tj. od 01.09.2017r. do 15.01.2018r. zarejestrowano 159

Będzie sesja w powiecie - 24 stycznia 2018 r.

Na dzień 24 stycznia zwoływana jest pierwsza w tym roku sesja rady powiatowej. Radni zajmą się, między innymi, podniesieniem wysokości wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz rozpatrzeniem skargi na działalność zarządu powiatu. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018-2023, b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2018 rok, c) podniesienia wysokości wynagrodzenia

Staszic najlepszy w powiecie w tenisie stołowym

W budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu  Kutnowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym Dziewcząt oraz Chłopców. W zawodach organizowanych przez kutnowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wystartowało 7 szkół z powiatu kutnowskiego: ZS Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie, I LO PUL w Kutnie,  II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie,  I LO im. gen J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, ZS Nr 1

300 nowych drzewek na Osiedlu Łąkoszyn

Około 300 drzewek posadzili dziś mieszkańcy Osiedla Łąkoszyn, uczniowie ze szkół ponadpodstawowych i przedstawiciele firm Decathlon i RSM PIONIER. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w ramach Promocji Zalesień i Zadrzewień, Wydział Rolnictwa, leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz pracownicy firmy Decathlon, przy współpracy z Fundacją Aeris Futuro, a także z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PIONIER i starostwem powiatowym sadzili dziś drzewka za nowym

Spotkanie w sprawie powiatowej strategii oświaty

30 listopada w godz. 16-18 w starostwie powiatowym odbędą się spotkanie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju oświaty w Powiecie Kutnowskim na lata 2017 – 2021”. Jak informuje starostwo, konsultacje społeczne w tej sprawie prowadzone są w okresie od dnia 17 listopada 2017 r. i potrwają do dnia 1 grudnia 2017 r. Projekt „Strategii rozwoju oświaty w Powiecie Kutnowskim na lata 2017 – 2021” dostępny jest w Biuletynie Informacji

Czas na las - w piątek sadzimy las na Łąkoszynie

24 listopada o godz. 10 rozpoczyna się akcja sadzenia drzew na Łąkoszynie. Drzewa będą sadzone koło boiska przy zbiegu ulic Armii Krajowej i Bukowej. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w ramach Promocji Zalesień i Zadrzewień, Wydział Rolnictwa, leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz pracownicy firmy Decathlon, przy współpracy z Fundacją Aeris Futuro, a także z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PIONIER i starostwem powiatowym

29 listopada sesja rady powiatu

Na 29 listopada zaplanowano kolejną sesję rady powiatu. Tym razem poświęcona będzie przede wszystkim sprawom oświatowym. Początek jak zawsze o godz. 10. Każdy z mieszkańców zainteresowany tematyką sesji może przyjść, by się jej przysłuchiwać. Planowany porządek sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017-2023, b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, c) stwierdzenia przekształcenia

W starostwie potwierdzisz profil zaufany

Kto che łatwiej kontaktować się z urzędami przez Internet powinien sobie założyć profil zaufany. Tożsamość można potwierdzić w kutnowskim starostwie.  – Profil zaufany (eGO) to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie, bo służy jako  elektroniczny podpis – informuje Ministerstwo Cyfryzacji. – Za jego pomocą można  łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych. Kto chce zweryfikować swój profil zaufany w punkcie stacjonarnym