Powiat

Będzie sesja rady powiatu - na 4 dni przed wyborami...

Radni rady powiatu zbiorą się jeszcze raz w tej kadencji – na zaledwie 4 dni przed wyborami. Sesję zaplanowano na 17 października o godz. 10. Tym razem program sesji jest ciekawy i obfituje w skargi – w tym na starostę. Ale tych skarg już nikt w tej kadencji nie zdąży rozpatrzeć… Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Radni nie chcieli Drabika do zarządu powiatu

  Podczas dzisiejszej sesji rady powiatowej miał nastąpić wybór piątego członka zarządu powiatu. Radni jednak zdecydowali, że zgłoszony kandydat im nie odpowiada. Marek Drabik nie został wybrany na członka zarządu powiatu. Za jego kandydaturą opowiedziało się zaledwie 8 radnych, a 12 było przeciw. Wolne miejsce w zarządzie powiatu pojawiło się po rezygnacji z tej funkcji Ewy Ściślewskiej. Od końca sierpnia wiadomo było, że na ten fotel przygotowywał się Marek Drabik.

W środę sesja rady powiatowej. Nie ostatnia...

W najbliższą środę na sesji spotkają się powiatowi radni. Podczas sesji zostanie między innymi wybrany… nowy członek zarządu powiatu. I to na niespełna miesiąc przed wyborami. Trudno nie zadać pytania: po co to powołanie właśnie teraz? Czy próżność radnego jest aż tak wielka, że musi mieć napompowane ego przez bycie członkiem zarządu przez miesiąc, czy też w powiecie nie ma żadnych problemów, więc można się wybierać do końca kadencji ile

Powiat kutnowski wśród najbogatszych 50 w Polsce

Samorządowe czasopismo ,,Wspólnota” przedstawiło ranking najbogatszych miast, powiatów i gmin wiejskich. Wśród 50 najbardziej zamożnych znajduje się tylko powiat kutnowski. Pada więc mit o ,,biednym powiecie”, którym przez wiele lat tłumaczono niedofinansowanie szpitala. Okazuje się bowiem, że powiat kutnowski należy do najbogatszych. – Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych takie dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów – informują

Szpital znów narzeka na brak pieniędzy

Czasy się zmieniają, starostowie i prezesi się zmieniają, a podstawowa bolączka kutnowskiego szpitala jest ciągle taka sama: za niski kontrakt. Na II półrocze 2018 roku Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego kontrakt w wysokości 15,3 milionów. Zdaniem Marka Kiełczewskiego, prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego, kontrakt na II półrocze powinien być wyższy o 1,8 miliona złotych. – Czy mamy spełniać swoją rolę jako szpital czy dostosowywać się do planu finansowego?

Sesja absolutoryjna w powiecie - 20 czerwca

Na środę, 20 czerwca, zwoływana jest sesja rady powiatowej, podczas której ma zostać udzielona absolutorium zarządowi powiatu za ubiegły rok. Doświadczenie sprzed 8 lat jednak wskazuje, że nieudzielenie absolutorium przez radnych realnie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kutnowskiego za

Dziś rada powiatu zdecydowała, że Krzysztof Debich zostanie na stanowisku starosty do końca kadencji. 11 radnych zagłosowało za odwołaniem obecnego starosty, 9 było przeciw, a 1 z oddanych głosów był nieważny.

Dziś rada powiatu zdecydowała, że Krzysztof Debich zostanie na stanowisku starosty do końca kadencji. 11 radnych zagłosowało za odwołaniem obecnego starosty, 9 było przeciw, a 1 z oddanych głosów był nieważny. Aby skutecznie odwołać urzędującego starostę potrzeba aż 3/5 głosów – odwołanie jest więc znacznie trudniejsze niż powołanie. Choć większość radnych zagłosowała za odwołaniem Krzysztofa Debicha z funkcji starosty, to jednak do odwołania głosów nie wystarczyło. Czy Krzysztof Debich jest

25 kwietnia: głosowanie w sprawie odwołania starosty

Znany już jest termin głosowania wniosku o odwołanie starosty Krzysztofa Debicha. Wniosek został złożony na ręce przewodniczącego rady powiatu w dniu 20 marca, a głosowany będzie 25 kwietnia. Początek sesji nadzwyczajnej, zwoływanej w tej sprawie – godz. 10. Przypomnijmy, że jeżeli rada zdecyduje o odwołaniu Krzysztofa Debicha z funkcji starosty, to automatycznie odwołany zostanie cały obecny zarząd powiatu. Jeśli się tak nie stanie – żadne zmiany nie nastąpią. Odwołanie starosty

Wniosek o odwołanie starosty - sesja we wtorek

We wtorek odbędzie się sesja rady powiatowej, podczas której oficjalnie przedstawiony zostanie wniosek o odwołanie starosty Krzysztofa Debicha. Początek sesji o godz. 15. Jednak na tej sesji nie zapadną żadne decyzje – będzie to sesja rozpoczynająca procedurę odwoływania starosty. Głosowanie w sprawie odwołania rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie

Jest wniosek o odwołanie starosty Krzysztofa Debicha

  We wotrek grupa sześciu radnych złożyła wniosek o odwołanie starosty Krzysztofa Debicha. Pod wnioskiem podpisali się: Konrad Kłopotowski, Marek Ciąpała, Marek Drabik, Mirosława Gal-Grabowska, Jacek Urbaniak i Artur Gierula. Wniosek został złożony we wtorek na ręce przewodniczącego rady powiatu Oznacza to, że sesja w tej sprawie powinna być zwołana w ciągu siedmiu dni. – Działalność Krzysztofa Debicha na stanowisku Starosty Kutnowskiego budzi poważne zastrzeżenia znacznej części społeczności lokalnej –

W przyszłą środę sesja w powiecie

Na 28 dzień marca zwoływana jest kolejna sesja rady powiatu. Radni zajmą się, między innymi, określeniem zadań określenia zadań, na które przeznaczą środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym roku, oraz utrzymaniem zieleni przydrożnej. Początek sesji o godz. 10. Pełen proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018-2023, b)

W kwietniu: konsultacje o pieczy zastępczej

Jak informuje kutnowskie starostwo, w marcu i kwietniu odbędą się konsultacje społeczne w sprawie ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. Na konsultacje zaproszeni są mieszkańcy powiatu kutnowskiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze obejmującej opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży zwłaszcza umieszczonej lub zagrożonej umieszczeniem w pieczy zastępczej do czynnego udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 -2020”.