Powiat

Od 25 maja zmiany w obsłudze interesantów w starostwie

Starosta Kutnowski informuje, że od dnia 25 maja 2020 roku do odwołania będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Kutnie w zakresie: • Wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych (Wydział Komunikacji i Transportu), • Administracji architektoniczno-budowlanej (Wydział Architektury i Budownictwa), • Ochrony środowiska (Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska), • Przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej

Do galerii można, do przedszkola - na razie - nie

Jak poinformował Urząd Miasta Kutno, prezydent Kutna podjął decyzję, że żłobek miejski, przedszkola oraz punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest samorząd miasta Kutna NIE ZOSTANĄ otwarte w dniu 6 maja 2020 r. Następny komunikat w tej sprawie ma być wydany w dniu 8 maja 2020 roku. A tymczasem w powiecie liczba osób ,,zakażonych” maleje. Dziś mowa jest o zaledwie o 14 osobach w powiecie kutnowskim, a wiadomo, że testy

Nie bójmy się epidemii(?) - mniej zarażonych

Starostwo powiatowe poinformowało kolejny raz o liczbie osób uznanych za zarażone koronawirusem w naszym powiecie. W południe 28 kwietnia było tych osób jedynie 25. Zgodnie z z tym co podaje starostwo: Stan na 28.04.2020 na godz. 13:00 Kwarantanna – 105 Pod nadzorem epidemiologicznym – 0 Hospitalizowanych – 2 Zarażonych – 25 (14 – miasto Kutno, 7 – gmina Kutno, 2 – gm. Krośniewice, 2 – gm. Żychlin) Osoby wyleczone –

Chustka, szalik, maseczka? Prawo robione na szybko

Dziś opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie ma doprecyzować, kiedy należy zasłaniać nos i usta – ten obowiązek wchodzi w życie w czwartek, 16 kwietnia. Projekt rozporządzenia mówi, że od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa podczas

Koronawirus w powiecie kutnowskim na 25 marca g. 9:00

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Kutnie nadal mamy w powiecie cztery z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Jedna osoba pochodzi z gminy Żychlin, trzy przypadki to osoby z terenu miasta Kutno. W kwarantannie na terenie powiatu znajdują się 62 osoby – nieomal o połowę mniej niż wczoraj! Pod nadzorem epidemiologicznym – 13 Hospitalizowanych – 4  

Nowe numery infolinii dotyczącej koronawirusa

Jak informuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kutno, Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego uruchomiła 6 nowych numerów kontaktowych obsługujących infolinię dla mieszkańców, dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS CoV-2. Numery telefonów w załączeniu. Telefony stacjonarne są nieaktywne.

Oddział ginekologiczny tylko z I stopniem referencyjności

Stało się! Gdy ,,Puls Medycyny” stwierdził, ze kobiety ciężarne mają w Polsce coraz lepszą opiekę, w Kutnie wszystko poszło w drugą stronę. Jak się dowiedzieliśmy podczas dzisiejszej sesji rady powiatu w Kutnie, oddział ginekologiczno-położniczy stracił II stopień referencyjności i… zajmuje się już tylko prostymi przypadkami. Radni opozycyjni długo usiłowali wyciągnąć odpowiedź z Daniela Kowalika, obecnego starosty kutnowskiego o tym, jak aktualnie wygląda sytuacja szpitala, a szczególnie oddziału ginekologiczno położniczego. Najpierw

Będzie sesja Rady Powiatu Kutnowskiego

W środę, 19 lutego o godz. 10 rozpocznie się kolejna sesja rady powiatowej. Oprócz zmian w budżecie powiatu przedstawione zostaną roczne sprawozdania policji i komisji bezpieczeństwa.   Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwał w sprawie : a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2023, b) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok. 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za

W środę kolejna sesja rady powiatowej

Na środę na godz. 10 zwołana jest kolejna sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. Porządek obrad jest wyjątkowo długi, a to z powodu zakończenia działalności i przekształceń placówek oświatowych. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 – 2023, b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok, c) wprowadzenia zmian do Powiatowego Programu Przeciwdziałania

W starostwie powiatowym działa Biuro Rzeczy Znalezionych

Dziś najczęściej korzystamy z portali społecznościowych. Jeśli znaleźliśmy coś wartościowego – choćby z powodów sentymentalnych – najczęściej informujemy o tym przez portale społecznościowe. Ale znaleziony przedmiot możemy także przekazać do Biura Rzeczy Znalezionych, które działa w budynku starostwa przy ul. Kościuszki 16. Sposób postępowania z rzeczami znalezionymi Kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu, powinien niezwłocznie zawiadamić ją o znalezieniu rzeczy i wezwać

Będzie sesja o szpitalu. Kolejny program naprawczy...

Na najbliższy czwartek, na godz. 15:30 zapowiedziane jest rozpoczęcie sesji rady powiatu poświęconej sytuacji kutnowskiego szpitala. Podczas sesji ma być omówiony kolejny -który to już! – plan naprawczy szpitala. Porządek obrad przewiduje:   Przedstawienie wyniku finansowego spółki w rozbiciu na poszczególne ośrodki przychodów i kosztów spółki za I półrocze 2019 roku – wyniki finansowe. Przedstawienie bieżącej sytuacji spółki w aspekcie finansowym i organizacyjnym. Przedstawienie planu naprawczego spółki pod nazwą Kutnowski

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie uprzejmie informuje, że Powiat Kutnowski po raz kolejny przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji. Program „Aktywny samorząd” umożliwia aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie wpisują