Powiat

25 kwietnia: głosowanie w sprawie odwołania starosty

Znany już jest termin głosowania wniosku o odwołanie starosty Krzysztofa Debicha. Wniosek został złożony na ręce przewodniczącego rady powiatu w dniu 20 marca, a głosowany będzie 25 kwietnia. Początek sesji nadzwyczajnej, zwoływanej w tej sprawie – godz. 10. Przypomnijmy, że jeżeli rada zdecyduje o odwołaniu Krzysztofa Debicha z funkcji starosty, to automatycznie odwołany zostanie cały obecny zarząd powiatu. Jeśli się tak nie stanie – żadne zmiany nie nastąpią. Odwołanie starosty

Wniosek o odwołanie starosty - sesja we wtorek

We wtorek odbędzie się sesja rady powiatowej, podczas której oficjalnie przedstawiony zostanie wniosek o odwołanie starosty Krzysztofa Debicha. Początek sesji o godz. 15. Jednak na tej sesji nie zapadną żadne decyzje – będzie to sesja rozpoczynająca procedurę odwoływania starosty. Głosowanie w sprawie odwołania rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie

Jest wniosek o odwołanie starosty Krzysztofa Debicha

  We wotrek grupa sześciu radnych złożyła wniosek o odwołanie starosty Krzysztofa Debicha. Pod wnioskiem podpisali się: Konrad Kłopotowski, Marek Ciąpała, Marek Drabik, Mirosława Gal-Grabowska, Jacek Urbaniak i Artur Gierula. Wniosek został złożony we wtorek na ręce przewodniczącego rady powiatu Oznacza to, że sesja w tej sprawie powinna być zwołana w ciągu siedmiu dni. – Działalność Krzysztofa Debicha na stanowisku Starosty Kutnowskiego budzi poważne zastrzeżenia znacznej części społeczności lokalnej –

W przyszłą środę sesja w powiecie

Na 28 dzień marca zwoływana jest kolejna sesja rady powiatu. Radni zajmą się, między innymi, określeniem zadań określenia zadań, na które przeznaczą środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym roku, oraz utrzymaniem zieleni przydrożnej. Początek sesji o godz. 10. Pełen proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018-2023, b)

W kwietniu: konsultacje o pieczy zastępczej

Jak informuje kutnowskie starostwo, w marcu i kwietniu odbędą się konsultacje społeczne w sprawie ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. Na konsultacje zaproszeni są mieszkańcy powiatu kutnowskiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze obejmującej opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży zwłaszcza umieszczonej lub zagrożonej umieszczeniem w pieczy zastępczej do czynnego udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 -2020”.

Umowy zawierane na odległość - kiedy można odstąpić?

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przypomina, kiedy można odstąpić od umowy zawieranej na odległość czyli poza lokalem przedsiębiorcy. W związku z funkcjonowaniem na rynku wielu firm zawierających z konsumentami umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa Rzecznik Konsumentów przypomina o szczególnych uprawnieniach konsumentów i obowiązkach przedsiębiorców tym zakresie. Z umową zawartą na odległość mamy do czynienia wówczas, gdy dokonujemy zakupu towaru lub usługi np. przez telefon, Internet, e-sklepy, zamówienie z gazety itp.

Niewielkie bezrobocie w Kutnie. Brakuje rąk do pracy?

W ciągu 2017 roku bezrobocie w Kutnie zmalało od 1839 osób w styczniu do 1395 osób zarejestrowanych w grudniu. Wśród bezrobotnych, tradycyjnie, więcej jest kobiet.  – W ciągu roku zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych o około 400 – mówi Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna. – I zaczyna brakować rąk do pracy w zawodach technicznych. Wśród osób bezrobotnych jest około 200 z wyższym wykształceniem. Jednakże nie jest to wyższe wykształcenie techniczne, ale

Zlikwidowano dwie dziuple z nielegalnym tytoniem

18 i 19 stycznia 2018 kutnowscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wspólnie z funkcjonariuszami Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego prowadzili działania wymierzone w handel nielegalnym tytoniem. Łącznie zabezpieczono 21.260 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 9,5 kg tytoniu. Wstępne obliczenia wskazują, że skarb państwa mógł zostać narażony na uszczuplenie z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego na łączną kwotę ponad 25.600 zł. – Pierwsze działania kutnowscy policjanci przeprowadzili 18 stycznia

Sezon na grypę w pełni. Znów więcej zachorowań

  Jak informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie, w drugim tygodniu stycznia odnotowano więcej zachorowań na grypę.  – W okresie od 8 do 15 stycznia do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie zgłoszono 34  przypadki  zachorowań na grypę i z objawami grypopodobnymi w tym 32  osoby dorosłe i 2 dzieci do lat 14 – informuje kutnowski Sanepid. – Od początku sezonu 2017/2018 tj. od 01.09.2017r. do 15.01.2018r. zarejestrowano 159

Będzie sesja w powiecie - 24 stycznia 2018 r.

Na dzień 24 stycznia zwoływana jest pierwsza w tym roku sesja rady powiatowej. Radni zajmą się, między innymi, podniesieniem wysokości wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz rozpatrzeniem skargi na działalność zarządu powiatu. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018-2023, b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2018 rok, c) podniesienia wysokości wynagrodzenia

Staszic najlepszy w powiecie w tenisie stołowym

W budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu  Kutnowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym Dziewcząt oraz Chłopców. W zawodach organizowanych przez kutnowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wystartowało 7 szkół z powiatu kutnowskiego: ZS Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie, I LO PUL w Kutnie,  II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie,  I LO im. gen J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, ZS Nr 1

300 nowych drzewek na Osiedlu Łąkoszyn

Około 300 drzewek posadzili dziś mieszkańcy Osiedla Łąkoszyn, uczniowie ze szkół ponadpodstawowych i przedstawiciele firm Decathlon i RSM PIONIER. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w ramach Promocji Zalesień i Zadrzewień, Wydział Rolnictwa, leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz pracownicy firmy Decathlon, przy współpracy z Fundacją Aeris Futuro, a także z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PIONIER i starostwem powiatowym sadzili dziś drzewka za nowym