Będzie sesja Rady Powiatu Kutnowskiego

W środę, 19 lutego o godz. 10 rozpocznie się kolejna sesja rady powiatowej. Oprócz zmian w budżecie powiatu przedstawione zostaną roczne sprawozdania policji i komisji bezpieczeństwa.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2023,

b) wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

4. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kutnie oraz informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kutnowskiego za okres 2019 roku.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu kutnowskiego za rok 2019.

6. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego Nr XVIII z dnia 19 grudnia 2019 roku.

7. Informacja Starosty Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *