Będzie sesja w powiecie – 24 stycznia 2018 r.

Na dzień 24 stycznia zwoływana jest pierwsza w tym roku sesja rady powiatowej. Radni zajmą się, między innymi, podniesieniem wysokości wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz rozpatrzeniem skargi na działalność zarządu powiatu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018-2023,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2018 rok,

c) podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,

d) rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Kutnie,

e) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Kutnie Nr XLIV z dnia 29 listopada 2017 roku, Nr XLV z dnia 20 grudnia 2017 roku.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie obrad.

Początek sesji, jak zawsze o godz. 10.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *