Będzie nowy – stary zarząd powiatu w Kutnie?

W poświąteczną środę odbędzie się kolejna sesja rady powiatu. Podczas sesji ma być wybrany nowy starosta i nowy zarząd powiatu.

Przypomnijmy: Najwyższy Sąd Administracyjny oddalił kasację wniesioną przez Krzysztofa Debicha w sprawie zarządzenia wojewody odwołującego starostę Debicha z zajmowanej przez niego funkcji. Powodem wydania zarządzenia był fakt, że w chwili gdy Krzysztof Debich został powołany na starostę miał zarejestrowaną działalność gospodarczą, którą wcześniej jedynie zawiesił. Po wielu miesiącach procesowania NSA kasację odrzucił, tym samym odwołując Debicha z funkcji starosty, a wraz z nim – cały zarząd powiatu.

Jednak w tej chwili Krzysztof Debich nie ma już zarejestrowanej działalności gospodarczej, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by ponownie został starostą – jeśli taka będzie wola koalicji. Czy tak się stanie? – plotki mówią, że tak, ale wiele razy już tak się złożyło, że życie plotek nie potwierdziło.

Przy okazji widać, jak bardzo mamy ułomne prawo. Trudno nie postawić pytań, czy decyzje podjęte przez nieprawidłowo wybranego starostę mają moc prawną? A może – tak jak zwykli szaraczkowie – cały zarząd powinien zwrócić wynagrodzenia pobrane od dnia wydania przez wojewodę zarządzenia o nieprawidłowym wyborze starosty? Nie łudźmy się, nic z tego. Można być wybranym niezgodnie z prawem i podejmować legalne (?!) decyzje. Takie rzeczy tylko w Polsce…

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru Starosty Kutnowskiego,

b) wyboru Wicestarosty,

c) wyboru Członków Zarządu Powiatu w Kutnie,

d) nie nawiązania stosunku pracy z Członkami Zarządu Powiatu w Kutnie,

e) nawiązania stosunku pracy z Członkami Zarządu Powiatu w Kutnie,

f) ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Kutnowskiego.

3. Zakończenie obrad.

 

Początek sesji o godz. 10.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *