Aktywny Samorząd 2019 – zmiana terminów wniosków

Program ,,Aktywny Samorząd” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie z PFRON-u do likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych.

,,Aktywny Samorząd” umożliwia osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym dofinansowanie z pieniędzy PFRON likwidacji barier w poruszaniu się lub podniesienie wykształcenia.

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  • likwidacja bariery transportowej
  • likwidacja barier do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
  • likwidacja barier w poruszaniu się

Moduł II obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W tym roku zmieniły się terminy składania wniosków o dofinansowanie działań objętych programem.

Terminy składania wniosków:

Modułu I:

  • od dnia  15 marca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 roku

Modułu II:

  • od dnia 01 marca 2019 r. do dnia 30 marca 2019 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019,
  • od 01 września 2019 r. do dnia 10 października 2019 r. dla wniosków  dotyczących roku akademickiego 2019/2020

 

 

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *