Aby uzyskać bonifikatę trzeba złożyć wniosek!

W 2019 roku wydano w Kutnie 5600 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Aby jednak uzyskać bonifikatę, trzeba w tej sprawie samemu złożyć wniosek.

– Bonifikata nie należy się z automatu, trzeba samemu złożyć o to wniosek – mówi Jacek Boczkaja, wiceprezydent Kutna. – To nie my wymyślaliśmy takie procedury, ale są one obowiązujące w całym kraju.

O czym pamiętać koniecznie należy?

Osoby, którym stosowne zaświadczenie zostanie doręczone po dniu 30 listopada 2019 r., mogą skorzystać z bonifikaty od opłaty jednorazowej obowiązującej w 2019 r. (tj. 95%), jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia zgłoszą wniosek o bonifikatę. Druk wniosku jest załączony do wysyłanych zaświadczeń.

Osoby, którym zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności zostało doręczone do dnia 30 listopada 2019 r., mogą skorzystać z bonifikaty wynoszącej 95% w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie  w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. W związku z powyższym Osoby te proszone są o niezwłoczne składanie do Urzędu Miasta Kutna wniosków o udzielenie 95% bonifikaty.

Kto z wnioskiem o bonifikatę nie zdąży w wyznaczonym ustawowo czasie, ten… może złożyć go w przyszłym roku, ale bonifikata będzie mniejsza. Będzie ona wynosić:

  • 2020 rok –  85%
  • 2021 – 75%,
  • 2022 – 65%,
  • 2023 – 55%
  • 2024 – 45%

Warto więc terminu dotrzymać.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *