8 listopada sesja w powiecie: o szpitalu

8 listopada na sesji spotkają się radni powiatowi. Wśród porządku obrad znalazł się punkt poświęcony aktualnej sytuacji kutnowskiego szpitala.

Cały porządek obrad wygląda następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2017 – 2023,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

c) przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania w sezonie zimowym 2017-2018, następującym Gminom: Żychlin, Nowe Ostrowy, Oporów Krzyżanów, Bedlno, Dąbrowice, Kutno, Strzelce, Krośniewice i Łanięta,

d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy,

e) przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kutnie,

f) wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kutnie.

3. Omówienie bieżącej sytuacji w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o.

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Kutnie Nr XLII z dnia 27 września 2017 roku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad.

Sesja, jak prawie zawsze, rozpocznie się o godz. 10. Każdy z mieszkańców zainteresowany sprawami poruszanymi na sesji ma prawo na sesję przyjść

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *