300 zł na ,,dobry start” od lipca. Dla kogo?

Od lipca będzie można składać wnioski o ,,wyprawkę” dla uczniów w wysokości 300 zł. Program nosi nazwę ,,Dobry start” i prowadzony jest w Kutnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

– Wnioski będzie można składać już od lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia także tradycyjnie, na przygotowanych kartach papierowych – mówi Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent Kutna. – Wsparcie zostanie udzielone w terminie 2 miesięcy.

O jednorazowe wsparcie 300 złotych mogą ubiegać się rodzice bądź opiekunowie prawni uczniów. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez uczniów 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie będzie wypłacane na wniosek matki lub ojca dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego  lub pełnoletniej osoby która się uczy, ale nie pozostaje na utrzymaniu rodziców (gdy rodzice nie żyją, albo płacą alimenty).

300 złotych na dobry start nie przysługuje jeśli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym itp. Wyprawka nie przysługuje także z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowych. Od 1 sierpnia do 30 listopada można też pobrać wnioski tradycyjne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.

 

Komentarze

komentarze

Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *