Od 25 maja zmiany w obsłudze interesantów w starostwie

Starosta Kutnowski informuje, że od dnia 25 maja 2020 roku do odwołania będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Kutnie w zakresie:

• Wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych (Wydział Komunikacji i Transportu),

• Administracji architektoniczno-budowlanej (Wydział Architektury

i Budownictwa),

• Ochrony środowiska (Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska),

• Przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej. Udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 470 i 471 ) (Wydział Drogownictwa).

Interesanci będą przyjmowani z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w założeniu, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż

1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

W pozostałym zakresie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Kutnie do odwołania wszelkie dokumenty i korespondencję do Urzędu należy składać pocztą tradycyjną, kurierem, drogą elektroniczną, lub do skrzynek umieszczonych przed budynkami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 oraz w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 7.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *