239 milionów złotych na budowę dróg w województwie

Rząd przeznaczył rekordowo wysokie środki finansowe na drogi województwa łódzkiego. W porównaniu do poprzednich wieloletnich programów wsparcia środki są większe ponad czterokrotnie.

Jak informuje Biuro Prasowe łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z ustanowionym przez Rząd tegorocznym podziałem środków województwo łódzkie otrzyma w 2019 roku 239 162 980,35 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Fundusz obejmuje dofinansowaniem budowy, przebudowy, bądź remonty dróg gminnych i powiatowych.

Nigdy do tej pory do województwa łódzkiego nie trafiły tak duże środki na drogi lokalne. W ramach 239 milionów złotych samorządy województwa łódzkiego realizować będą również zadania wieloletnie, których realizacja może rozpocząć się w tym roku i wyniesie blisko 59 milionów złotych w każdym kolejnym roku funkcjonowania funduszu.

– Utrzymanie sieci drogowej we właściwym stanie technicznym i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom jest dla wielu samorządów bardzo trudne. Podstawowym ograniczeniem są niewystarczające środki, jakimi na ten cel dysponują powiaty i gminy – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dodając: – Fundusz Dróg Samorządowych umożliwia staranie się o pomoc także biedniejszym samorządom, poprzez uzależnienie dofinansowania od wysokości dochodów.

Następstwem uzgodnionego planu finansowego Funduszu Dróg Samorządowych jest weryfikacja przez Wojewodę Łódzkiego list zadań zgłoszonych w 2018 roku przez samorządy dla dofinansowania w ramach Funduszu. W dalszej kolejności ogłoszone i przeprowadzone zostaną nabory uzupełniające, do wysokości maksymalnego limitu środków, określonego dla każdego z województw. Dofinansowanie ze środków FDS będzie uzależnione od dochodów samorządów: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania. Maksymalnie można otrzymać do 80 procent kosztów realizacji zadania.

Zmiana poprzednio funkcjonującego programu dotyczy nie tylko zwiększenia ilości środków, ale również uelastycznienia sposobu ubiegania się o nie, co w znacznym stopniu ułatwi pozyskanie dofinansowania przez samorządy, które do tej pory ze względu na przyjęte kryteria nie miały możliwości się o nie ubiegać – między innymi samorządy wiejskie. Nowością jest także to, że z FDS możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane, a także zwiększono maksymalny limit dofinansowania dla pojedynczego zadania, który w obecnym planie wynosi do 30 mln zł.

Ciekawe, ile z tych pieniędzy trafi do Kutna i powiatu kutnowskiego.

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *