15 lat wykorzystanych szans Kutna w Unii Europejskiej

foto: Foto-Miki

Rozpoczynają się dwie wielkie inwestycje: rewitalizacja Pałacu Saskiego i przebudowa Placu Wolności. Na trwałe zmienią one obraz Kutna. Warto się jednak zastanowić, ile takich ,,zmieniających” miasto inwestycji powstało w ostatnich 15 latach.

 

 

1 maja 2019 roku obchodzimy 15-lecie wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Gdy my, współcześni 50-60-latkowie wchodziliśmy w dorosłe życie nawet nie marzyliśmy o tym, że u nas będzie tak jak na Zachodzie. Mieszkańcy Kutna mogą mówić co najmniej o podwójnym szczęściu: nie dość, że odgórnie weszliśmy do UE, to jeszcze lokalnie wykorzystaliśmy wszystkie możliwości jakie daje Unia, aby odmienić nasze miasto.

Dobre decyzje i duża odwaga

Warto przypomnieć sobie, jak wyglądało Kutno na przełomie XX i XXI wieku. Głównym problemem było bezrobocie, które pociągnęło za sobą zubożenie mieszkańców. Choć dziś wymazaliśmy to z naszej pamięci, największe bezrobocie było na początku 2003 roku – zarejestrowanych jako bezrobotne było wtedy 6,5 tysiąca osób. Upadała odlewnia i inne duże zakłady pracy. W miejscu wielkiego pracodawcy, jakim była Fabryka Maszyn Rolniczych Kraj dziś jest supermarket…

Podczas wyborów samorządowych w 2002 roku mieszkańcy zdecydowali się powierzyć urząd prezydenta Zbigniewowi Burzyńskiemu, który od lat związany był z przemysłem i dzięki temu rozumiał, że tylko przez powstawanie nowych miejsc pracy, wzrost dochodów mieszkańców, a tym samym wzrost dochodów do budżetu można myśleć o poprawie jakości życia w mieście.

Kutnowska Podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej już istniała, ale bez odpowiedniej infrastruktury świeciła pustkami. W czasach gdy bezrobocie i, co za tym idzie, potrzeby wśród mieszkańców były ogromne prezydent Zbigniew Burzyński wraz z zastępcą ds. inwestycyjnych ś.p. Krzysztofem Komorowskim zadecydowali, że jedną z pierwszych miejskich inwestycji będzie uzbrojenie terenu przeznaczonego pod przyszłe zakłady pracy. Należy podkreślić, że wszyscy radni poszczególnych kadencji wspólnie ponad podziałami dostrzegali wagę tego zadania. Ta odwaga się opłaciła. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że było to najważniejsze posunięcie, które zaowocowało dzisiejszą kutnowską dzielnicą przemysłową.

Budżet Kutna w momencie przystąpienia do UE nie przekraczał 70 mln zł…

Wynosił dokładnie 63,5 miliona złotych w 2003 roku – mówi Zbigniew Burzyński, Prezydent Kutna. – Na tą kwotę składało się zaledwie 12,5 miliona złotych odpisów z PIT czyli odpisów z podatku dochodowego, który płacą mieszkańcy miasta. Podatek od nieruchomości od firm też był niewysoki. Teraz, w 2019 roku budżet Kutna sięga prawie 250 mln zł. W ciągu 15 lat budżet zwiększył się czterokrotnie. Zaplanowane na ten rok wpływy z podatku dochodowego od mieszkańców też są czterokrotnie wyższe niż 15 lat temu – sięgają blisko 48 milionów złotych. Wszystkie wskaźniki pokazują, że mieszkańcom i miastu udało się osiągnąć prawdziwy sukces. Najważniejszy z nich to rozwój gospodarczy. Kutno rozwija się dzięki temu, że nadal powstają nowe miejsca pracy. Obecnie w kutnowskiej dzielnicy przemysłowej zatrudnionych jest 9 tysięcy osób. Jesteśmy w ścisłej czołówce województwa łódzkiego , jeśli chodzi o wartość produkcji sprzedanej przemysłu w przeliczeniu na mieszkańca. Produkujemy więcej niż w Gdyni, Szczecinie czy Rzeszowie. Kutno, z miasta upadającego przemysłu, stało się ponadregionalnym biegunem wzrostu. I to jest największy sukces miasta i jego mieszkańców.

Kutnowska Podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2004 roku

 

Ta sama strefa obecnie…

15 inwestycji na 15 lat w UE

Czas biegnie szybko i już przyzwyczailiśmy się do tego, że Kutno – dosłownie – z roku na rok pięknieje i swoim mieszkańcom daje coraz więcej możliwości pracy i spędzania wolnego czasu. Z każdym rokiem powstają coraz to nowe inwestycje dofinansowane z funduszy unijnych. Przypomnijmy sobie niektóre z nich:

 1. Budowa kanalizacji w dzielnicy zaparkowej – jeden z pierwszych dużych projektów w Kutnie, poprawiający jakość mieszkania ,,za torami”,a także późniejsza budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej i Rolniczej, Grunwaldzkiej, Żniwnej, Kilińskiego, Sklęczkowskiej i Odlewniczej w Kutnie
 2. Drogi i infrastruktura w Podstrefie Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które zapoczątkowały rozwój dzielnicy przemysłowej Sklęczki budowa ul. Wschodniej, Metalowej, Górnej, Wodnej, Poprzecznej
 3. budowa ,,małej zachodniej obwodnicy Kutna” wraz z mostem na Ochni
 4. termomodernizacja wszystkich szkół podstawowych, przedszkoli i budynków użyteczności publicznej
 5. budowa Aquaparku Kutno
 6. utworzenie kompleksu terapeutyczno – integracyjnego „Wspólny Dom” poprzez rozbudowę Domu Noclegowego oraz budowę 2 budynków z 32. mieszkaniami chronionymi
 7. przebudowa Domu Dochodowego Straży Ogniowej na Centrum Teatru Muzyki i Tańca
 8. rozbudowa Kutnowskiego Domu Kultury
 9. renowacja Dworku Modrzewiowego
 10. Kutno – Miasto Róż- poprawa wizerunku miasta poprzez ujednolicony System Informacji Miejskiej
 11. utworzenie żłobka w Kutnie
 12. rewitalizacja Willi Troczewskiego, w której znajduje się Urząd Stanu Cywilnego
 13. budowa Centrum Seniora przy ul. Wyszyńskiego
 14. przebudowa bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji i rychły zakup 6 autobusów elektrycznych
 15. rozpoczynająca się rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna, która zakłada odbudowę Pałacu Saskiego, modernizację ratusza miejskiego oraz przebudowa Placu Wolności i Rynku Zduńskiego.

Trudno także nie wspomnieć projekcie ,,Cyfrowy Pitagoras, skierowanym do uczniów kutnowskich szkół. Przed nami także budowa Zielonej Osi Miasta wzdłuż rzeki Ochni, która rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Na wszystkie te inwestycje Kutno pozyskało blisko 140 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej, a ich łączny koszt to prawie 200 milionów złotych. Nie byłoby możliwości ich realizacji bez środków na niezbędny wkład własny ze strony miejskiego budżetu. A to zagwarantował rozwój przemysłowy miasta, który został zapoczątkowany… inwestycjami w strefę ekonomiczną. I tak wracamy do czasu sprzed 15 lat.

– Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zaowocowało tym, że po niepełna 2 miesiącach w kutnowskiej podstrefie pojawili się pierwsi inwestorzy DS Smith i Kofola. Później ich liczba zwiększała się rokrocznie – przypomina prezydent Burzyński. – Obecnie w podstrefie działa blisko 20 firm, a w całej dzielnicy przemysłowej ponad 60. Jeśli są inwestycje to są również wpływy do budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT czy podatku od nieruchomości wpłacanego przez firmy. Kutno maksymalnie wykorzystało szanse i korzyści płynące z akcesji naszego kraju do UE. Zrealizowane inwestycje mają bezpośredni wpływ na wiele dziedzin naszego życia ponieważ dotyczą drogownictwa, transportu, komunikacji miejskiej, edukacji, pomocy społecznej, rekreacji, kultury, rewitalizacji, ochrony środowiska.

Czy Kutno było ,,skazane na sukces”? Odpowiedź na to pytanie zna każdy z nas, kto pamięta czasy sprzed 2000 roku i odwiedza czasem inne, podobnej wielkości miasta w centralnej Polsce: sukces wcale nie był oczywisty. W ciągu minionych 15 lat zobaczyliśmy, że nic nie dzieje się przypadkowo: dzięki odważnym decyzjom sprzed 15 lat w Kutnie nadal powstają nowe miejsca pracy, miasto i jego mieszkańcy się bogacą, a władze miasta przygotowują kolejne projekty, by nadal sięgać po fundusze unijne. Bez wątpienia można też powiedzieć, że zarówno władze miasta jak i mieszkańcy wykorzystali 15 lat w Unii Europejskiej najlepiej, jak było można. Gdy zostaną zakończone rozpoczęte właśnie inwestycje, po raz kolejny zobaczymy Kutno o jakim marzymy: piękniejsze, wygodniejsze i bardziej przyjazne mieszkańcom.

wykorzystano zdjęcia: Foto-Miki Dominik Marciniak, z archiwum Urzędu Miasta Kutno, Beaty Kozłowskiej i wizualizacje przygotowane dla Urzędu Miasta Kutno

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *