14 lub 20 złotych od mieszkańca za śmieci miesięcznie

Na najbliższej sesji Rady Miasta Kutno radni zajmą się między innymi zmianą opłaty za wywożenie śmieci. Władze miasta proponują, by było to 14 złotych za selektywną zbiórkę i 20 zł miesięcznie za śmieci bez segregowania.

Sesja odbędzie się w najbliższy wtorek, 5 lutego.

Do tej pory obowiązywały stawki – odpowiednio – 9 i 15 złotych.

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2018r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1038) wprowadziło wyższe stawki opłat za składowanie odpadów – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. – Opłata środowiskowa, za składowanie odpadów pochodzących z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, wzrosła, w przypadku odpadów o kodzie 19 05 03 (kompost nie odpowiadający wymaganiom) z 24,15 zł za tonę w roku 2016 do 170 zł za tonę w roku 2019 r. a odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady z mechanicznej obróbki) z 74,26 zł za tonę w 2016 r do 170 zł za tonę w roku 2019. W związku z tym konieczne było ustalenie nowych stawek opłat w takiej wysokości, aby wystarczyły one na realizację powierzonego gminie zadania.

Jeśli radni zaakceptują projekt uchwały, nowe stawki za wywóz śmieci wejdą w życie z dniem 1 marca 2019 roku.

zobacz także:

Zdrożeje wywóz śmieci. Dlaczego będzie drożej?

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *