100-lecie uhonorowania dr Troczewskiego w Kutnie

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej przypomina, że w  2019 roku  obchodzimy  w naszej kutnowskiej społeczności 100 rocznicę nadania dr Antoniemu Troczewskiemu godności honorowego obywatela miasta Kutno. To wyjątkowy czas, w którym warto przypominać sobie maksymę, jaką kierował się w życiu  Doktor – „nic dla siebie, wszystko dla innych”.

22 grudnia 1919 roku  na  57 posiedzeniu Rady Miejskiej Miasta Kutno  radni podjęli uchwałę o nadaniu godności Honorowego Obywatela Miasta Kutno dr Antoniemu Troczewskiemu.
 – Napisano o tym fakcie w  2 numerze Tygodnika  Kutnowskiego z 1920 roku – przypomina Bożena Gajewska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. – Według tygodnika wyglądało to tak: „Po odczytaniu komunikatów przewodniczący burmistrz Klepa  zawiadamia Radę, że wpłynął wniosek 14 radnych treści następującej: „zważywszy, że radny dr Antoni Troczewski  w ciągu 30-letniej działalności  w mieście Kutnie dobrze się zasłużył  miastu jako inicjator i  twórca szeregu  instytucji społecznych i kulturalnych, jako krzewiciel ducha obywatelskiego i narodowego, jako  niestrudzony działacz i gorący patriota, Rada Miejska postanawia nadać najwyższy zaszczyt, mianowicie godność honorowego obywatela miasta Kutna. Cześć  zasłudze!” Po gorącem przemówieniu radnego inż. Bowbelskiego, wszyscy radni jednogłośnie, powstawszy z miejsc, z okrzykiem: dr Troczewski niech żyje! wniosek uchwalili.  Słowami: Wdzięczność jest cechą serc szlachetnych. Panowie, byliście wyrazem wdzięcznego miasta.  Doktor Antoni Troczewski jest pierwszym honorowym obywatelem miasta Kutna, przewodniczący zamknął zebranie.”

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *