• sieć szpitali
    Sieć szpitali. Kiedy zacznie działać i jakie szanse mamy na lepszą opiekę?